Početna Aktuelno Špilerova kuća se obnavlja sredstvima koje je dalo Ministarstvo kulture Republike Srbije!

Špilerova kuća se obnavlja sredstvima koje je dalo Ministarstvo kulture Republike Srbije!

0

Novosadsku javnost ovih dana zabrinula je budućnost najstarije kuće u gradu i okolini, takozvane “Špilerove kuće” u Petrovaradinu. Sa društvenih mreža krenula je priča o tome kako će kuća najverovatnije završiti u ruševinama, ali u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada poručuju da je ovaj objekat predviđen za restauraciju u toku godine.

Špilerova kuća je spomenik kulture, jedna je od najstarijih i najvrednijih baroknih stilskih kuća sačuvanih u Vojvodini, izgrađena u periodu od 1693. godine do 1773. godine. Naziv “Špilerova kuća” nastao je po vlasniku iz prve polovine 20. veka.

Parterni slobodnostojeći objekat, tipa „kuće u prirodi“, ima izduženu pravougaonu osnovu, koja je proširena na levoj strani uličnog dela. Jednostavno rešen spoljni izgled uz primenjenu masivnu tehniku gradnje, ukupni volumen sa mansardnim krovom pokrivenim biber crepom, sa teškim rešetkama od kovanog gvožđa na prozorima i zidanom kapijom sa dve velike kamene kugle pri tlu, već na prvi pogled govore o arhitektonskom delu baroknog stila. Orginalno sačuvan enterijer ovu činjenicu nedvosmisleno potvrđuje. Najreprezentativnija je “velika sala” smeštena u središte kuće, kvadratne osnove, sa jednostavno rešenom svodnom konstrukcijom – četiri široka luka koja se susreću nad središtem prostora. Ornamenti su izvedeni kao štuko-reljefi smesom sige, mermerne prašine i kreča. Ulaz u podrum koji ima pet prostorija je iz dvorišta tj. nije u okviru osnovnog gabarita kuće. Sistem svodova je raznovrstan i složen, ipak najupečatljiviji su poluobličasti i poluelipsati, sa rukavcima ili bez njih.

Ovaj objekat utvrđen je za spomenik kulture spomenik kulture 2013. godine odlukom Vlade Republike Srbije i deo je zaštićene okoline Prostorno kulturno-istorijske celine Petrovaradinska tvrđava sa podgrađem, što znači da objekat i njegova okolina ima utvrđene mere zaštite. U vreme utvrđivanja građevinsko stanje objekta je bilo stabilno.

Kako se navodi u aopštenju za javnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, ova ustanova preduzela je, u okviru svojih nadležnosti, sledeće u cilju očuvanja i zaštite objekta „Špilerove kuće” u Ulici Vladimira Gortana 8:

  • Na zahtev vlasnika objekta stručni tim Zavoda je, 16. okrobra 2020. izašao na teren da utvrdi zatečeno stanje objekta i tom prilikom je konstatovano da je stanje rezultat različitih faktora: starost objekta, nebriga i neodržavanje, kao i neodgovarajući zahvati i intervencije na objektu. Sve uočene nedostatke i oštećenja moguće je otkloniti preduzimanjem sveobuhvatnih mera zaštite tj. sanirati, u skladu sa konzervatorsko-restauratorskim uslovima koje utvrđuje Zavod.
  • Zavod je na zahtev stranke 29. januara 2021. utvrdio konzervatorsko-restauratorske uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite, tj. izdao dokument kojim je precizno opisano u kojoj meri, od kog materijala i na koji način stranka može da izvodi radove na objektu u skladu sa konzervatorsko-restauratorskim principima. Stranka je preuzela iste i upoznata je sa njihovom sadržinom.
  • Na zahtev stranke Zavod je izdao saglasnost na Predlog preparcelacije katastarskih parcela br. 790/4 i 791 K.O. parcela čije delovi ulaze u zaštićenu okolinu spomenika kulture Špilerova kuća (Odlika Vlade Republike Srbije 05 broj 633-2829/3013 od 5.04.2013. Sl. Glasnik RS, br.33/2012) koja se nalazi na katastarskoj parceli br.790/1 K.O. Petrovaradin. Predlogom preparcelacije obuhvaćeni su delovi pomenutih parcela u granicama i površini zaštićenoj okolini spomenika.

Kako u Zavodu navode, u ovoj godini planirana je realizacija projekta obnove 14 objekata u Petrovaradinu i na Petrovaradinskoj tvrđavi, uključujući i Špilerovu kuću, sredstvima koje je opredelilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, u ukupnom iznosu od trista miliona dinara. Trenutno je u izradi projektno tehnička dokumentacija za pripremu planirane obnove navedenih objekata.

Autor: Nadlanu.com
Foto: Facebook / Baština bez zaštite, CMC