Početna Crna hronika Apelacioni sud smanjio kaznu vlasniku diskoteke Kontrast

Apelacioni sud smanjio kaznu vlasniku diskoteke Kontrast

0

zgrada

Apelacioni sud u Novom Sadu smanjio je kaznu vlasniku novosadske diskoteke Kontrast Alojzu Ganiću sa pet na četiri godine zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti, saopštio je danas taj sud. Kako se navodi, zakupcima lokala Slaviši Stanišiću i Dejanu Ratkoviću, te električaru Miroslavu Papugi, potvrđena je zatvorska kazna u trajanju od devet, odnosno sedam godina zatvora.
Nakon održane javne sednice u prisustvu okrivljenih, Apelacioni sud je 2. aprila ove godine delimično preinačio presudu u odnosu na Stanišića, tako što je usvajanjem žalbe višeg javnog tužioca okrivljenom uz kaznu zatvora u trajanju od devet godina, izrekao i meru bezbednosti zabrane vršenja ugostiteljske delatnosti u trajanju od tri godine, koja će se računati od pravosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vreme trajanja mere.

U preostalom delu, drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe tužioca, okrivljenih lično i njihovih branilaca, pa je potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu.

Tom presudom Ratković je osuđen na sedam godina zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti, a Papuga i Stanišić na devet godina zbog istog krivičnog dela, što je dovelo do požara u kojem je poginulo sedmoro mladih ljudi.

U obrazloženju Apelacionog suda se navodi da, suprotno žalbama odbrane, prvostepena presuda nije zahvaćena apsolutno bitnim povredama krivičnog postupka, te da je pravilno utvrđeno da su svi okrivljeni bili svesni da usled njihovih postupanja, može doći do opasnosti za život i telo ljudi pa su na to pristali, a da su u odnosu na težu posledicu postupali sa svesnim nehatom, odnosno da su olako držali da posledica u vidu smrti više lica neće nastupiti ili da će je moći sprečiti.

Apelacioni sud nalazi da je utvrđeno da u dužem vremenskom periodu nije postupano u skladu sa propisima u vezi sa protivpožarnom zaštitom i obezbeđivanjem uslova za bezbedno obavljanje delatnosti te da je to dovelo do toga da dođe do izbijanja požara i njegovog rasplamsavanja, iako je kod svih okrivljenih postojala svest o činjenici da se radi o mestu gde se okuplja veći broj ljudi.

“Iako su rešenja Sektora za vanredne situacije kojim je bilo naloženo da se izvrše odgovarajući radovi, uklone nedostaci i drugo, glasila na okrivljenog Ganića, to ne isključuje krivicu okrivljenih Stanišića i Ratkovića”, piše u saopštenju suda.

Dodaje se da se odgovornost okrivljenog Papuge ogleda u tome što je preko svoje firme izveo radove na električnim instalacijama suprotno propisima, odnosno bez prethodno pripremljenog i odobrenog projekta koji je morao biti sačinjen od strane licenciranog projektanta.

Prema oceni suda pravilno je utvrđeno da je do požara došlo ispod bine i da su uzrok požara kratki spojevi, do čega je došlo usled oštećenja instalacija odnosno oštećenja izolacije električnih provodnika, a sud je prihvatio nalaze veštaka Instituta za preventivu Novi Sad koje mehanizme nije isključio ni NKTC Beograd, da je do oštećenja izolacije došlo usled dejstva glodara.

Pitanje učešća vatrogasaca, prema oceni Apelacionog suda nije od uticaja na postojanje krivice kod okrivljenih, jer ne dovodi do prekida uzročno-posledične veze između radnji okrivljenih i nastupelih posledica, pošto se u konkretnom slučaju može smatrati da posledica ne bi nastupila bez propusta na strani okrivljenih.

Takođe, prema oceni suda na njihovu krivicu ne utiče ni eventualno pitanje doprinosa oštećenih jer isto ne dovodi do prekida uzročno posedične veze, kao i da je od strane veštaka konstatovano postojanje straha najjačeg inteziteta, samrtnog straha koji se u takvim kriznim situacijama prenosi sa jednog učesnika na drugog, pa se ne može govoriti o bilo kakvom doprinosu oštećenih nastanku posledice u vidu njihove smrti, niti to umanjuje ili isključuje krivicu okrivljenih.

Razmatrajući odluke o kazni, Apelacioni sud je našao da na strani samo okrivljenog Ganića prvostepeni sud nije u dovoljnoj meri cenio olakšavajuće okolnosti i to njegovu životnu dob (71 godina) i narušeno zdravstveno stanje, pa ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.

Na strani ostalih okrivljenih sud je našao da su sve okolnosti pravilno cenjene i kazne odmerene tako da će se u celosti ostvariti svrha kažnjavanja i postići kako ciljevi specijalne tako i generalne prevencije u smislu uticaja na sve potecijalne učinioce i učvršćivanje obaveze poštovanja zakona.

Porodice nastaradalih u požaru Apelacioni sud je sa njihovim imovinskopravnih zahtevima uputio na građansku parnicu.

Autor: RTV