Početna Crna hronika Najviše maloletničkog kriminala u Novom Sadu

Najviše maloletničkog kriminala u Novom Sadu

Maloletnički kriminal poslednjih godina uglavnom „stagnira“ na nivou koji je dostigao na prelazu ove i prošle decenije jer statistika od 2010. naovamo pokazuje da godišnje u Srbiji prosečno bude prijavljeno, zbog različitih krivičnih dela, između 7.000 i 8.000 maloletnih izvršilaca.

Statistički pokazatelji o golobradim prestupnicima u toku ove decenije, do kraja 2018. godine, daju okvirno zbir od više od 50.000 krivično prijavljenih maloletnika.

Podaci Republičkog javnog tužilaštva izneti u godišnjim izveštajima o radu javnih tužilaštava, koji su javno dostupni, pokazuju da se u ovoj deceniji najviše maloletnih delinkvenata našlo na krivičnim prijavama u toku 2010. godine, čak 8.571, pa naredne 2011, kad ih je prijavljeno 8.239, a u tim brojkama bilo je oko 13 odsto mlađih od 14 godina, dece, protiv kojih se ne može voditi krivični postupak, saglasno Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

U toku prošle 2018. godine registrovana su 7.562 maloletna počinioca krivičnih dela, i to najviše na teritoriji Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu – ukupno 2.333, čak nekoliko stotina više nego na području beogradske apelacije, koja je i najveća, gde ih je registrovano 1.989, dok je na području Apelacionog tužilaštva u Nišu bilo 1.696 prijavljenih, a na području koje pokriva Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu 1.544.

Po izveštaju, prošle godine, od ukupnog broja prijavljenih maloletnih lica, bilo je 1.435 izvršilaca mlađih od 14 godina, koji ne podležu krivičnom progonu te je iz tog i drugih pravnih razloga odbačeno 3.246 prijava.

Posle okončanog pripremnog postupka, kako se navodi u izveštaju, sudu su predata 1.984 predloga za izricanje krivične sankcije maloletnim izvršiocima krivičnih dela, od toga 582 u odnosu na mlađa maloletna lica.

Sudovi za maloletnike su lane osudili na zatvorske kazne desetoro maloletnih prestupnika, a za 172 delinkventa izrečena je zavodska vaspitna mera.

Iznet je i podatak da je u toku 2018. godine 13 osoba ubijeno rukama maloletnika, kao i da je čak pet slučajeva kvalifikovano kao krivično delo teškog ubistva.

Maloletnici su tokom prošle godine počinili 165 krivičnih dela teške telesne povrede i 775 lake telesne povrede, navodi se u izveštaju Tužilaštva.

Zbog krivičnih dela učestvovanja u tuči i ugrožavanja opasnim oruđem u tuči i svađi, lane su registrovana 73 maloletna izvršioca, što je, kako se konstatuje u izveštaju za 2018. godinu, 82 odsto više nego 2017. godine.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pexels