Početna Crna hronika Novosadsko tužilaštvo 10 godina odbija da postupi po prijavama otpuštenog inspektora

Novosadsko tužilaštvo 10 godina odbija da postupi po prijavama otpuštenog inspektora

0

Unknown

Transparentnost Srbija (TS) saopštila je da će sledeće nedelje nastupiti zakonska zastarelost, jer je Tužilaštvo gotovo 10 godina odbijalo da postupi po krivičnim prijavama građevinskog inspektora Zorana Jovanovića koji je izneo sumnju u zloupotrebu ovlašćenja i nenamensko trošenje sredstava grada Novog Sada, u iznosu od najmanje dva miliona dinara.

Jovanović je ostao bez posla zato što je odbio da potpiše zaključke o troškovima kojima bi opravdao neosnovanu isplatu iz budžeta grada. Inspektor je vodio tri slučaja uklanjanja bespravno podignutih objekata – u jednom slučaju je bilo angažovano preduzeće radi “prinudnog izvršenja” i, iako je prinudno rušenje zaista izvedeno samo u jednom slučaju, troškovi su isplaćeni za sva tri.

Čak i tom prilikom, troškovi su bili uvećani preko stvarne vrednosti. Novac je isplaćen bez donetog zaključka o troškovima, a inspektor Jovanović nije podlegao pritiscima pretpostavljenih da zaključke o (nepostojećim) troškovima naknadno donese. Predmeti su mu oduzeti, a kao odmazda, protiv njega je pokrenut disciplinski postupak koji se završio otpuštanjem sa posla 2005. godine“, navela je Transparentnost. Usledio je radni spor pred sudom, koji je i dalje u toku.

U jednoj od presuda, novosadski Apelacioni sud je novembra 2013. potvrdio da nije bilo “prinudnog izvršenja” u dva predmeta, dok u trećem troškovi nisu ispravno obračunati. To je praktično bila optužba protiv Jovanovićevih bivših šefova – da su izvršili isplatu sredstava za nešto čega nije bilo, te da su time oštetili budžet grada. TS je dodala da takva presuda u jednom sudskom predmetu nije bila dovoljna za Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu da ponovo razmotri ranije odbačene krivične prijave koje je Jovanović podneo još 2006. godine. Te prijave, on je potkrepio presudom i zapisnikom budžetske inspekcije iz oktobra 2013. kojim su konstatovani brojni propusti u tim postupcima.

Više tužilaštvo u Novom Sadu obavestilo je TS u aprilu ove godine da je navode pritužbe ocenilo osnovanim i da je naložilo da se utvrdi da li postoji osnov za krivično gonjenje. Dva meseca kasnije, Jovanović je dobio od Osnovnog tužilaštva dopis da su nakon izvršenih provera utvrdili da nema osnova za pokretanje postupka.

Građevinski inspektor Jovanović je bio dovoljno hrabar da pored borbe za svoja prava pokuša da uradi nešto i za interes svoga grada, ali za to nije nagrađen onako kako se moglo očekivati – da će ozbiljna sumnja u postojanje krivične odgovornosti gradskih funkcionera i službenika biti ispitana pred sudom. Ostaje da se nadamo da će ovaj slučaj makar poslužiti za primer i da ni jedan budući ‘uzbunjivač’ neće biti na sličan način obeshrabren u svom građanskom i demokratskom aktivizmu“, navela je TS.

Autor: Beta