Početna Crna hronika Održan glavni pretres u slučaju Zorana Sremca

Održan glavni pretres u slučaju Zorana Sremca

hammer-802302_640 (1)

U Višem sudu u Novom Sadu održan je glavni pretres u slučaju Zorana Sremca optuženog da je 18. marta 2012. ubio nevenčanu suprugu Biljanu Bošković.

Pred sudskim većem kojim predsedava sudija Vidoje Mitrić saslušan je poslednji svedok Agatonović Stevan kod koga je okrivljeni nakon izvršenja krivičnog dela došao u pratnji svog sina po pomoć uz reči da Biljani nije dobro. Na pitanje branioca okrivljenog Milana Latinovića u kakvom je stanju optuženi bio kada je došao kod njega odgovorio: “Sremac je bio pripit zajedno smo otišli do njegove kuće. Po dolasku tamo zatekao sam oštećenu bez svesti sa povredama na ustima. Nisam mogao da napipam puls tada sam saopštio Sremcu da sumnjam da je mrtva. On je počeo da plače, a ja sam pozvao hitnu pomoć.”

Po saslušanju svedoka iznete su završne reči. Zamenik Višeg javnog tužioca je rekao da tužilaštvo smatra da je okrivljeni izvršio sva dela koja mu se stavljaju na teret zlostavljanje, mučenje i ubistvo oštećene sa umišljajem i predložio da sud kao otežavajuće okolnosti uzme njegovu raniju osuđivanost za razna krivična dela te da ga shodno tome kazni. Punomoćnica oštećenih Zekić Aleksandra se u potpunosti pridružila završnoj reči tužilastva uz navod da je ovaj događaj ostavio trajne posledice na maloletnog sina okrivljenog i pokojne oštećene budući da je on bio prisutan kritične večeri.

Advokati odbrane Milan Latinović i Ilija Radulović su sa obzirom na izvedene dokaze tražili da se njihov branjenik oslobodi svih navoda optužnice koju smatraju spornom. “Nije sporno da je moj branjenik pokojnu oštećenu šamarao i time joj naneo povrede koje su dovele do smrtnog ishoda, ali ne postoje dokazi da je imao nameru da je liši zivota. Niko sa umišljajem ne bi pošto je video da je oštećena bez svesti pokušavao da pruži pomoć”, istakao je Latinović. U svojoj završnoj reči okrivljeni se u potpunosti pridružio završnim rečima svojih branilaca. Predložio je da mu se ukine pritvor u kojem se nalazi već četiri godine i da mu se izrekne mera kućni pritvor do pravnosnaznosti presude.
Izricanje presude zakazano je za petak 24. jun 2016.

Autor: Milica Ćirić