Početna Gradske teme 10 naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu na listi najcitiranijih naučnika sveta...

10 naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu na listi najcitiranijih naučnika sveta u 2019.godini

0

Na nedavno objavljenoj listi prvih 2% najcitiranijih naučnika u svetu prema citiranosti u 2019. godini, koja je rezultat najnovijeg istraživanja Univerziteta Stenford (Stenford University), Sjedinjene Američke Države, objavljenog krajem 2020. godine, nalaze se 63 naučnika iz Republike Srbije, među kojima je devet sa Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Sergej Ostojić, prof. dr Teodor Atanacković, prof. dr Ivana Kovačić, prof. dr Livija Cvetićanin, prof. dr Neda Mimica-Dukić, prof. dr Dušan Jakovetić, prof. dr Momir Mikov, prof. dr Stevan Pilipović i prof. dr Biljana Abramović, objavljeno je na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru istog istraživanja takođe je objavljena i lista najcitiranijih naučnika u svetu uzimajući u obzir citiranost tokom celokupne naučne karijere zaključno sa 2019. godinom, na kojoj se nalazi 49 naučnika iz Republike Srbije, među kojima je četiri sa Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Teodor Atanacković, prof. dr Livija Cvetićanin, prof. dr Sergej Ostojić i prof. dr Biljana Škrbić.

Ove baze podataka rezultat su drugog po redu istraživanja Univerziteta Stenford u kojem je pružen uvid u standardizovane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom prema koautorstvu, citiranosti u radovima prema različitim autorskim pozicijama i kompozitnom indeksu. Istraživanje takođe daje uvid u metriku sa i bez autocitata, kao i u odnos broja citata i citiranih radova. Naučnici su podeljeni u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti, a posebne liste su kreirane kako bi prikazale uticaj tokom celokupne naučne karijere (zaključno sa 2019. godinom) i pojedinačno u datoj kalendarskoj godini (za 2019. godinu), zasnovano na podacima iz baze Scopus na dan 6. maja 2020. godine.

Polazna lista od 100.000 najcitiranijih naučnika u svim disciplinama, kreirana na osnovu kompozitnog citatnog indeksa, proširena je istraživačima koji se nisu našli na početnoj listi ali se nalaze u prvih 2% najcitiranijih u njihovoj podoblasti istraživanja i objavili su najmanje pet radova. Na taj način, konačna lista najcitiranijih naučnika za citiranost tokom njihove celokupne karijere sadrži 159.683 imena, dok lista prema rezultatima citiranosti u kalendarskoj 2019. godini predstavlja 161.441 najcitiranijeg naučnika.

Oblasti rada najcitiranijih naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu obuhvataju discipline kao što su: mašinstvo, mehanika, nauka o sportu, prehrambene tehnologije, medicinska i biomolekularna hemija, telekomunikacije, farmakologija i farmacija, opšta matematika i opšta hemija.

Navedena rangiranja naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu predstavljaju veliki uspeh i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji naučnoistraživački rad, kao i potvrdu relevantnosti njihovih istraživačkih tema i prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni.

Navedenim bazama podataka najcitiranijih naučnika može se slobodno pristupiti preko sajta Mendeley, navodi se na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.

Izvor: RTV
Foto: Wikipedia