Početna Gradske teme Budžet Vojvodine već pred prvim rebalansom: Utvrđen višak novca koji ide u...

Budžet Vojvodine već pred prvim rebalansom: Utvrđen višak novca koji ide u budžetsku rezervu

0

Budžet APV za 2020. godinu već na početku godine imaće prvi rebalans, a razlog je raspoređivanje viška novca koji je ustanovljen krajem godine, a nije planiran u originalno usvojenom budžetu.

Reč je o sumi od 450 miliona dinara, neutrošenom novcu koji predstavlja 0,58 odsto ukupnog budžeta APV, koji samim tim raste sa 77,3 milijardi na 77,8 milijardi dinara, navodi se u nacrtu odluke o rebalansu budžeta Vojvodine, koji će uskoro biti i pred poslanicima Skupštine Vojvodine.

Nadležni u sekretarijatu za finansije odlučili su da ovaj novac bude usmeren u tekuću budžetsku rezervu jer su to sredstva kojima se Pokrajinska vlada, inače, najviše i služi.

To pokazuje i činjenica da je u prvih 15 dana ove godine iz tekuće budžetske rezerve već potrošeno oko 418 miliona dinara – 28 miliona preneto je Poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli za novu opremu, 150 miliona dinara udeljeno je RTV-u za enterijersko opremanje nove zgrade i nabavku i ugradnju apsorbera, a oko 240 miliona dinara dodeljeno je Upravi za kapitalna ulaganja APV za više projekata, među kojima je 40,2 miliona takođe namenjenih RTV-u.

Sredstva stalne budžetske rezerve ostaju ista – 30 miliona dinara.

Konačan budžet za 2020. godinu, koji je usvojen u decembru u Skupštini Vojvodine, procenjen je kad je budžet za 2019. godinu još uvek bio aktivan. Kako se navodi u obrazloženju rebalansa, to nosi izvestan rizik jer nikad nije sigurno u kom iznosu će godina biti zaključena.

Pomenutih 450 miliona dinara neutrošenog i neraspoređenog novca je, u suštini, novac za koji nema ograničenja u pogledu upotrebe jer je reč o prenetom novcu iz opštih prihoda i primanja.

“Takođe, činjenica je i da je početnim budžetom za ovu godinu nisko postavljen nivo tekuće budžetske rezerve, te da je značajnija upotreba ovih sredstava već na početku godine prouzrokovala to da su intervencijska sredstva rezerve svedena na nivo koji znatno umanjuje fleksibilnost budžeta do kraja godine. Gorenavedeno opredeljuje mogućnost ali i potrebu da se rebalansom predloži povećanje intervencijskih sredstava (sredstava budžetske rezerve) u iznosu kojim se budžet prilagođava putem ovog rebalansa, dakle bez izmena utvrđenih prioriteta i obima već definisanih i usvojenih javnih politika”, navodi se u rebalansu i naglašava da ovakva izmena omogućava efikasniju upotrebu javnih sredstava.

Ove izmene ne utiču ni na iznos koji će se izdvajati za otplatu javnog duga.

Izvor: 021
Foto: Wiki/Alexzr88