Početna Gradske teme Čistoća ponovo prikuplja tehničku dokumentaciju za reciklažno dvorište

Čistoća ponovo prikuplja tehničku dokumentaciju za reciklažno dvorište

0

Požar na gradskoj deponiji, početkom meseca, ponovo je pokrenuo priče o uređivanju deponije, o upravljanju otpadom, kao i o izgradnji regionalne deponije komunalnog otpada u Novom Sadu.

Kao jedan od sadržaja u sklopu regionalne deponije, koja je već neko vreme u planu, predviđeno je i reciklažno dvorište, čijom bi se izgradnjom zaokružio proces razdvajanja otpada.

U JKP „Čistoća“ ponovo su pokrenuli postupak dobijanja tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju reciklažnog dvorišta, pošto je prethodna, pet godina od izdavanja, prestala da važi. Na sajtu tog gradskog komunalnog preduzeća stoji da je ugovor za izradu dodatne tehničke dokumentacije za izgradnju dvorišta 19. juna dodeljen firmama „Hidrozavod DTD“ a. d. iz Novog Sada, kao nosiocu posla, i „Geoplan Srem“ d. o. o iz Sremske Mitrovice kao učesniku. Za tu nameno izdvojeno je tri miliona dinara, a ugovor je zaključen 23. juna.

Projekat reciklažnog dvorišta, još 2011. godine izradila je firma „Enviteh” iz Beograda. Lokacijska i građevinska dozvola pribavljene su 2012. godine i započeti su radovi. Tada je obavljeno nivelisanje terena, priprema podloge za plato i saobraćajnice i odrađeni su armiranobetonski radovi na temeljima pojedinih objekata. Nabavljena je i oprema, ali je posle pripremnih radova zbog nedostatka novca izgradnja obustavljena.

U dvorištu biće centralno postrojenje za prikupljanje i separaciju primarno selektovanog otpada, a tu je predviđeno i mesto za odlaganje posebnih tipova otpada: guma od motornih vozila, azbestnih proizvoda, baterija, ulja, električnih proizvoda…
Projekat izgradnje reciklažnog dvorišta finansiran je iz Fonda za zaštitu životne sredine, koji je 2012. godine ugašen i od tada je novac za to, kako kažu u „Čistoći“, praktično zaključan.

U dvorištu, koje će biti okviru granica regionalne deponije, biće centralno postrojenje za prikupljanje i separaciju primarno selektovanog otpada, a tu je predviđeno i mesto za odlaganje posebnih tipova otpada: guma od motornih vozila, azbestnih proizvoda, baterija, ulja, električnih proizvoda…

Prošle godine je pokrenut projekat primarne separacije otpada u širem centru grada i dosadašnji rezultati su izuzetno dobri. Količine reciklažnog otpada povećane su trećinu, a u planu je širenje i u drugim delovima grada, gde postoje urbanistički uslovi za to, najverovatnije će to biti Liman i Novo naselje.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta ceo proces separacije otpada bi se zaokružio, a u „Čistoći“ kažu da je to jedan od najznačajnijih projekata u oblasti reciklaže, na koji Novosađani čekaju godinama.

U projektnom zadatku za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, između ostalog se navodi da je potrebno obaviti pregled i utvrditi mogućnost instaliranja opreme linije za separaciju koja je nabavljena 2012. godine. Takođe, po usvojenoj koncepciji rada, treba predvideti i puteve i platoe, a planirano je i ozelenjavanje prostora.

Pokretanjem postupka za izdavanje tehničke dokumentacije, ponovo je krenula priča o reciklažnom dvorištu, međutim, kako stvari stoje, na završetak dvorišta Novosađani će čekati još dugo. Najveći problem za nastavak radova je nedostatak novca, a kako nezvanično saznajemo, za sada je predviđeno da ih „Čistoća“ finasira sama.

Izvor: Dnevnik

Foto: Ilustracija/Pixabay