Početna Gradske teme Dejan Madić novi rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dejan Madić novi rektor Univerziteta u Novom Sadu

0

Savet Univerziteta u Novom Sadu je na 22. sednici, održanoj 14. maja 2021. godine, doneo odluku o izboru dr Dejana Madića, redovnog profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, za rektora Univerziteta u Novom Sadu, za mandat od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra 2024. godine.

Izborom rektora Univerziteta u Novom Sadu za novi mandat istovremeno su izabrani prorektori: dr Đorđe Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta (za prorektora za nastavu i studentske aktivnosti), dr Nikola Jorgovanović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka (za prorektora za nauku i umetnost), dr Sabina Halupka-Rešetar, redovni profesor Filozofskog fakulteta (za prorektora za međunarodnu saradnju) i dr Artur Bjelica, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (za prorektora za finansije i organizaciju).

Prof. dr Dejan Madić rođen je 6. marta 1966. godine u Novom Sadu. Akademsku i naučnu karijeru započeo je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu kao asistent pripravnik 1991. godine. Na istom fakultetu je potom radio kao asistent od 1995. do 2000. godine, docent od 2000. do 2005. godine i vanredni profesor od 2006. do 2011. godine, a u zvanju redovnog profesora angažovan je od 2011. godine. Uža naučna oblast njegovog istraživanja orijentisana je na osnovne naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, a pre svega na proučavanje i analizu fizičke aktivnosti (fizičkog vežbanja) i njenog uticaja na čoveka (morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, konativne karakteristike, sociološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti), sa posebnim akcentom na razvoj dece i omladine, kao i na poboljšanje kvaliteta života odraslih i starih. Pored nastavnih predmeta koje predaje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, dopunski je angažovan kao nastavnik na Medicinskom fakultetu Novi Sad. Na matičnom fakultetu obavljao je funkciju prodekana za nastavu, a kasnije i dekana Fakulteta u dva mandata. Bio je član različitih stručnih i rukovodećih tela na Univerzitetu i Fakultetu. Tokom svoje profesionalne karijere vodio je nekoliko sportskih organizacija na nacionalnom nivou (Gimnastički savez Srbije, Univerzitetski sportski savez Srbije) i bio je član različitih međunarodnih organizacija.

Potpredsednik je Matičnog odbora za sociologiju, psihologiju, pedagogiju i filozofiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Predstavnik je srpskih univerziteta u Upravnom odboru Asocijacije univerziteta Jadransko-jonske regije (UNIADRION) i član European Non-governmental Sports Organisation (ENGSO), Working Group for Child and Youth Sports. U aktuelnom rektorskom timu Univerziteta u Novom Sadu, čiji se mandat završava 30. septembra 2021. godine, obavlja funkciju prorektora za međunarodnu saradnju.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: UNS