Početna Gradske teme Dogovor nakon ujeda pasa bez advokata i sudnice

Dogovor nakon ujeda pasa bez advokata i sudnice

ThinkstockPhotos-476085384

Komisija za procenu osnovanosti predloga za mirno rešenje spora za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja na teritoriji Novog Sada, od 2. decembra kada je počela sa radom, imala je 28 zahteva za vansudsko poravnanje. Od toga, čak 24 oštećena građana prihvatila su da se spor reši na ovakav način i da ne idu na sud.

Od preostala četiri, kako napominju u ovoj komisiji, samo jedan slučaj je odbačen, jer nije reč o ujedu životinje, pa će o tome biti obavešteno i Pravobranilaštvo, kako bi imalo dokaz za eventualni sudski spor koji može da pokrene osoba koja je podnela zahtev. Dosad, ističu, nije bilo slučajeva prijavljivanja čitavih porodica za ujed pasa.

Sistem rada komisije je takav da oštećeni ili njegov punomoćnik upute Zahtev za vansudsko poravnanje gradskom Pravobranilaštvu. Posle razmatranja donosi se mišljenje koje je za Pravobranilaštvo obavezujuće – navode u Komisji.

Pravobranilaštvo ima obavezu da pozove podnosioca zahteva i da sa njim sklopi sporazum o vansudskom poravnanju, koji prosleđuje Gradskoj upravi za komunalne poslove na plaćanje.

Vrlo brzo oštećeni na svoj žiro-račun dobijaju dostavljeni iznos. Svakako postoji veliki broj ujeda na teritoriji grada, ali zadatak komisije, kako napominju, nije da utvrđuje prijavljene slučajeve, nego da svojim mišljenjem dođe do sklapanja sporazuma sa gradom, a samim tim spreči skupi sudski postupak.

S obzirom na to da u komisiji rade stručnjaci i stalni sudski veštaci koji se svaki dan sreću sa sličnim slučajevima, veoma dobro mogu da utvrde da li je reč o stvarnom ujedu, ili je povreda druge vrste. Ukoliko dođe do takvih slučajeva, komisija će obavestiti Pravobranilaštvo koje će preduzeti dalje mere.

ČAK 1.126 TUŽBI

Od ukupno 1.615 tužbi protiv grada, podnetih ove godine, najbrojnije su one zbog ujeda pasa, čak 1.126, a naknadu štete koju oštećeni traže, su u rasponu od 80.000 do 480.000 dinara.

Izvor: Novosti
Foto: Guliver / ThinkstockPhotos