Početna Gradske teme Dragan Maksimović: Gradonačelnik Novog Sada mora biti čovek koji se hvata u...

Dragan Maksimović: Gradonačelnik Novog Sada mora biti čovek koji se hvata u koštac sa problemima i rešava ih brzo i odlučno

Untitled-4

Dragan Maksimović kandidat je Levice Srbije za gradonačelnika Novog Sada. Ovaj građevinski inženjer nezadovoljan je trenutnom političkom klimom koja vlada u gradu u kojem živi od studentskih dana, te je stoga spreman da na sebe preuzme funkciju gradonačelnika kako bi uslove života svojim sugrađanima učinio boljim i lepšim. Istovremeno, Maksimović iznosi propuste trenutnih gradskih čelnika, te ističe šta je to što bi nova vlast u gradu, a za dobrobit svih Novosađana, prvo trebalo da promeni.

Kako komentarišete rad Gradske vlade u protekle tri i po godine?

– To je tema o kojoj se zaista može mnogo reći, ali, na veliku žalost, mnogo više kritikovati nego hvaliti. Trenutna Gradska vlast je potrošila svoj mandat na previše ‘kuknjave’ i pozivanje na propuste i greške svojih prethodnika. Oni kao da su zaboravili da više nisu opozicija i da su dobili priliku da upravljaju Gradom, a samo zato što su obećali da će ispraviti greške koje su činjene u prethodnom mandatu. Još jednom se potvrdila istina koju naglašava Levica Srbije, da je politički pristup i način funkcionisanja stranaka u Novom Sadu isti, da se olako daju obećanja bez jasnog plana, a možemo reći i želje, da se ta obećanja ispune. Kao i prethodnici i ova vlast upala je u zamku formiranja i, po svaku cenu, očuvanja vladajuće koalicije, ne vodeći računa da li tako formirana vlast ima rezultate, da li je cena kojom se plaća lojalnost i podrška vladajućoj većini od strane partnera u vlasti prevelika i na štetu Grada i njegovog razvoja. Tri i po godine skoro nijedan problem Grada koji je zatečen nije rešen, a u mnogim segmentima je naneta ogromna šteta. Komunalni sistem je u veoma lošem stanju, princip da uže jezgro grada i dalje ima prioritet u razvoju od rubnih i prigradskih naselja je zadržan, što je prosto nedopustivo. Baš u tim delovima Grada je neophodno mnogo veće ulaganje u komunalnu infrastrukturu, u dečje vrtiće, škole, sportske objekte pošto je broj stanovnika, poslednjih godina, u tim delovima veoma uvećan. Jednom rečju nije se ništa uradilo da se obezbedi ravnomeran razvoj Grada u svim njegovim delovima. Gradski sistem je podeljen na ‘feude’ između koalicionih partnera, a svako od njih radi šta hoće i po pravilu najmanje zastupa interese Grada i njegovih stanovnika. Krivicu za to, naravno imaju svi u vlasti, ali ipak je najveća odgovornost na najvećem partneru i stožeru vladajuće koalicije i Gradonačelniku kao najodgovornijem čoveku za razvoj i funkcionisanja Grada Novog Sada. Nažalost, nisu pokazali da su dorasli takvim obavezama. Što se tiče investicija i novih radnih mesta koje je trebalo da obezbede, tek tu su rezultati katastrofalni. U predizbornoj panici da im ne prođe ceo mandat, bez ikakvih rezultata na tom polju, sadašnja vlast donosi najgoru moguću odluku i preusmerava ogroman deo budžeta u izgradnju nove industrijske zone i opremanja objekta za stranog investitora, bez jasnih i transparentnih pokazatelja da će do realizacije Ugovora uopšte doći, a čak i ako dođe, da li će ulaganje koje grad izvrši biti isplativo.

Šta bi nova vlast u gradu trebalo prvo da uradi?

– Kao prvi korak je neophodno uraditi stručnu i nezavisnu analizu poslovanja svih ustanova i javnih preduzeća u nadležnosti grada angažovanjem nezavisnog revizora, uz podnošenje krivičnih prijava za eventualne zloupotrebe i uz obavezan zahtev za naknadu štete od odgovornih lica. Zatim, hitna i precizna sistematizacija radnih mesta u organima Grada i svih Javnih i Javno komunalnih preduzeća kojima upravlja grad. Potrebno je i uvođenje platnih razreda i stvaranje mogućnosti za preraspodelu postojećih radnika iz preduzeća u kojima su višak, u preduzeća gde postoji potreba za njihovim angažovanjem u skladu sa kvalifikacijama. Zatim, proširenje programa JKP na celo područje Grada sa svim prigradskim naseljima. Tek nakon toga se može znati da li postoji višak zaposlenih. Siguran sam da to neće biti slučaj i da će se pojaviti potreba za novim radnim mestima. Neophodno je napraviti analizu postojećih privrednih objekata u industrijskim zonama koji ne rade, proveriti njihov pravni status i razmotriti mogućnost preuzimanja od strane grada, ili pomoći oko pokretanja proizvodnje, kako bi se u što većoj meri stavile u funkciju postojeće industrijske zone Novog Sada. Mora se sprečiti prodaja i privatizacija resursa od kojih Grad može imati koristi, kao što je, na primer, Luka Novi Sad. Pokrenuti i maksimalno uprostiti proceduru legalizacije bespravno podignutih objekata i istovremeno pooštriti rad inspekcijskih organa na sprečavanju nelegalne gradnje. Grad mora usmeriti sva raspoloživa sredstva u podršku pokretanja porodičnog bizniza preduzetnika i malih preduzeća koje treba rasteretiti prevelikih taksi i parafiskalnih nameta od strane gradskog budžeta. Dalje, politikom dozvola sprečiti monopole velikih trgovinskih lanaca koji svojim širenjem ugrožavaju male trgovinske i zanatske radnje. Formirati nezavisnu gradsku revizorsku instituciju koja će kontrolisati rad i finansijsko poslovanje Ustanova, JP i JKP u nadležnosti grada i čiji će izveštaji biti dostupni javnosti, a koja će za svoj rad biti direktno odgovorna Gradonačelniku, koji na taj način dobija mogućnost i odgovornost za blagovremeno reagovanje na nepravilnosti u poslovanju.

Ko bi, po Vašem mišljenu, bio idealan gradonačelnik Novog Sada?

– Gradonačelnik Novog Sada mora biti čovek sa dovoljno životnog i radnog iskustva, onaj koji je navikao da se hvata u koštac sa problemima i rešava ih brzo i odlučno jer Novi Sad zaista ima mnogo problema. Za sve prethodne vlasti, Grad je bio izvor za namirivanje ličnih i partijskih interesa. Ne smatram da su akademska titula i vrhunsko obrazovanje, sami po sebi, dovoljni za tako odgovornu funkciju, jer ne garantuju posedovanje praktičnih znanja, sposobnost za brzo i kvalitetno delovanje, a ne garantuju ni lično poštenje i odgovornost. Gradonačelnik mora da poznaje svoj Grad i mora ga neprestano iznova upoznavati, jer Novi Sad se menja velikom brzinom. On mora u svakom trenutku znati šta je važno za neki deo Grada, za rubno naselje, prigradsko naselje, a mora imati i stalnu ličnu komunikaciju sa građanima, kako sa onima koji žive na Limanu i pri centru, tako i sa onima koji žive u Stepanovićevu, Kisaču i Kovilju, Adicama i Klisi. Gradonačelnik treba da zna da Novom Sadu nedostaju biciklističke staze, ali u nekim delovima i asfalt, da tamo deca po blatu idu u školu, te da sve učini da svaki stanovnik grada ima iste šanse i uslove za život. Samo oštrom i beskompromisnom kontrolom svojih saradnika, ali i svojim neumornim zalaganjem i teškim radom, može zadobiti poverenje građana u situacijama kada se, zbog objektivnih teškoća, neki problemi teže rešavaju, te tako garantovati da će se do rešenja doći. On mora biti vođa tima koji zna da izabere svoje saradnike, ali i da ih menja ako ne rade kako treba. Mora biti spreman da svu svoju energiju usmeri na boljitak svih nas koji ovde živimo i radimo i ne sme da pravi kompromise radi ličnih ili stranačkih interesa. To mora biti čovek koji neće ići kod svojih partijskih šefova po mišljenje, koji ima petlju da zaustavi bahaćenje koalicionog partnera i po cenu gubitka većine u Skupštini Grada. Levica Srbije, njeni članovi i simpatizeri, smatraju da to može biti Dragan Maksimović, ali i ako ne bude tako, iskreno se nadam da će to biti neko ko Novi Sad poštuje i voli jednako snažno kao ja.

Autor: Tatjana Mišović
Foto: Privatna arhiva