Početna Gradske teme Društveno odgovorno poslovanje kao imperativ savremenog društva

Društveno odgovorno poslovanje kao imperativ savremenog društva

0

Vojvođanska banka je tradicionalni partner konferencije „CSR Srbija“, koja je ove godine integrisana sa konferencijom „Serbia Goes Green“ i realizuje se pod nazivom „Održivi razvoj 2018.“, u okviru koje će predstavnici vladinih i nevladinih institucija, fondacija, kao i drugih velikih kompanija prepoznatih po programima ulaganja u dobrobit društva, govoriti o ciljevima održivog poslovanja u Srbiji, značaju izveštavanja o istom, ali i o sveukupnom značaju korporativne društvene odgovornosti.

Najčešće područje aktivnosti kompanija kada se radi o društvenoj odgovornosti, usmereno je ka unapređenju obrazovanja, umetnosti, zdravlja, rešavanju različitih socijalnih problema i sprečavanju ili rešavanju ekoloških problema.

Kada se zahvaljujući društvenoj odgovornosti, u zajednici u kojoj živimo pokrenu stvari u pozitivnom pravcu u različitom oblastima, onda se takva poslovna strategija ne može okarakterisati kao marketing kompanije, već se mora odati priznanje kompanijama za trud koji ulažu u razvoj lokalne zajednice.

Jedna od takvih kompanija koja u Srbiji pomaže i brine odobrobiti zajednice u kojoj posluje – jeste Vojvođanska banka čije je čvrsto opredeljenje izgradnja dugoročnih, verodostojnih i kredibilnih CSR strategija.

Svoje aktivnosti u domenu društveno odgovornog poslovanja Vojvođanska banka protekle godine objedinjeno je predstavila u svom Izveštaju o održivom poslovanju, kojim je na transparentan i uporediv način izmeren sveukupan doprinos održivom poslovanju za 2016. godinu. Na taj način svrstala se u samo 11 kompanija u Srbiji sa ovom praksom.

Kao odgovorna finansijska institucija opredelili smo se da budemo među liderima društvene odgovornosti, svesni činjenice da možemo i moramo da utičemo na ostvarenje globalnih ciljeva definisanih od strane Ujedinjenih nacija. Trenutno je u procesu izrade novi Izveštaj kojim ćemo sveobuhvatno i realno predstaviti naše napore i rezultate postignute tokom 2017. godine, a koji će nam istovremeno ukazati u kom pravcu da postavimo strategije i planove u narednim godinama“, istakla je Zorica Džida, direktorka Sektora društveno odgovorno poslovanje Vojvođanske banke,

Svoju posvećenost unapređenju kvaliteta zajednice u kojoj obavlja svoju primarnu, bankarsku delatnost, Vojvođanska banka realizovala je, između ostalog kroz saradnju sa Galerijom Matice srpske, u okviru koje je Banka ovoj značajnoj ustanovi kulture poverila popis, obradu i katalogizaciju svojih 600 dela najznačajnijih nacionalnih slikara i time svoju kolekciju učinila dostupnom široj javnosti.

U julu protekle godine Vojvođanska banka postala je član Kluba prijatelja UNICEF-a, čime je započeta strateška saradnja ove dve institucije na stvaranju boljih uslova za rast i razvoj dece u Srbiji.

U okviru ove saradnje, Banka je svojim klijentima omogućila da postanu redovni donatori UNICEF-a i priključe se brzorastućem Klubu prijatelja ove organizacije, koji broji više od 8.000 članova. Građani koji imaju račun u Vojvođanskoj banci mogu da potpišu trajni nalog i da, svakoga meseca bez provizije, preusmeravaju željena sredstva za podršku programima UNICEF-a u Srbiji. Aktiviranje ove usluge je besplatno i moguće na šalterima Banke ili u nekom od tržnih cenatara u kojima se nalaze punktovi UNICEF-a.

Uoči novogodišnjih darivanja, decembra protekle godine, Vojvođanska banka, donirala je tri miliona dinara za podršku UNICEF-ovom programu Sport za sve, usmerenom ka deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama.

Sredstva će u narednom periodu biti preusmerena za programe u tri opštine u kojima postoje dnevni boravci za ovu decu, obuku zaposlenih koji se o njima staraju, organizovanje sportskih manifestacija i nabavku rekreativne opreme. Cilj je da se stvore mogućnosti da se sva deca – sa i bez smetnji u razvoju – druže, razvijaju i rastu zajedno.

Vođena stavom da kompanije imaju odgovornost za razvoj društva u kojem posluju i one moraju preuzeti ulogu u vođenju našeg društva napred, te da ne smeju da čekaju da se društvenim pitanjima bavi samo država, Vojvođanska banka nastaviće svoje resurse da usmerava u skladu sa potrebama zajednice u kojoj posluje i time doprinese opštem boljitku društva.