Početna Gradske teme Društveno odgovorno poslovanje kao imperativ savremenog društva

Društveno odgovorno poslovanje kao imperativ savremenog društva

Vojvođanska banka je tradicionalni partner konferencije „CSR Srbija“, koja je ove godine integrisana sa konferencijom „Serbia Goes Green“ i realizuje se pod nazivom „Održivi razvoj 2018.“, u okviru koje će predstavnici vladinih i nevladinih institucija, fondacija, kao i drugih velikih kompanija prepoznatih po programima ulaganja u dobrobit društva, govoriti o ciljevima održivog poslovanja u Srbiji, značaju izveštavanja o istom, ali i o sveukupnom značaju korporativne društvene odgovornosti.

Najčešće područje aktivnosti kompanija kada se radi o društvenoj odgovornosti, usmereno je ka unapređenju obrazovanja, umetnosti, zdravlja, rešavanju različitih socijalnih problema i sprečavanju ili rešavanju ekoloških problema.

Kada se zahvaljujući društvenoj odgovornosti, u zajednici u kojoj živimo pokrenu stvari u pozitivnom pravcu u različitom oblastima, onda se takva poslovna strategija ne može okarakterisati kao marketing kompanije, već se mora odati priznanje kompanijama za trud koji ulažu u razvoj lokalne zajednice.

Jedna od takvih kompanija koja u Srbiji pomaže i brine odobrobiti zajednice u kojoj posluje – jeste Vojvođanska banka čije je čvrsto opredeljenje izgradnja dugoročnih, verodostojnih i kredibilnih CSR strategija.

Svoje aktivnosti u domenu društveno odgovornog poslovanja Vojvođanska banka protekle godine objedinjeno je predstavila u svom Izveštaju o održivom poslovanju, kojim je na transparentan i uporediv način izmeren sveukupan doprinos održivom poslovanju za 2016. godinu. Na taj način svrstala se u samo 11 kompanija u Srbiji sa ovom praksom.

Kao odgovorna finansijska institucija opredelili smo se da budemo među liderima društvene odgovornosti, svesni činjenice da možemo i moramo da utičemo na ostvarenje globalnih ciljeva definisanih od strane Ujedinjenih nacija. Trenutno je u procesu izrade novi Izveštaj kojim ćemo sveobuhvatno i realno predstaviti naše napore i rezultate postignute tokom 2017. godine, a koji će nam istovremeno ukazati u kom pravcu da postavimo strategije i planove u narednim godinama“, istakla je Zorica Džida, direktorka Sektora društveno odgovorno poslovanje Vojvođanske banke,

Svoju posvećenost unapređenju kvaliteta zajednice u kojoj obavlja svoju primarnu, bankarsku delatnost, Vojvođanska banka realizovala je, između ostalog kroz saradnju sa Galerijom Matice srpske, u okviru koje je Banka ovoj značajnoj ustanovi kulture poverila popis, obradu i katalogizaciju svojih 600 dela najznačajnijih nacionalnih slikara i time svoju kolekciju učinila dostupnom široj javnosti.

U julu protekle godine Vojvođanska banka postala je član Kluba prijatelja UNICEF-a, čime je započeta strateška saradnja ove dve institucije na stvaranju boljih uslova za rast i razvoj dece u Srbiji.

U okviru ove saradnje, Banka je svojim klijentima omogućila da postanu redovni donatori UNICEF-a i priključe se brzorastućem Klubu prijatelja ove organizacije, koji broji više od 8.000 članova. Građani koji imaju račun u Vojvođanskoj banci mogu da potpišu trajni nalog i da, svakoga meseca bez provizije, preusmeravaju željena sredstva za podršku programima UNICEF-a u Srbiji. Aktiviranje ove usluge je besplatno i moguće na šalterima Banke ili u nekom od tržnih cenatara u kojima se nalaze punktovi UNICEF-a.

Uoči novogodišnjih darivanja, decembra protekle godine, Vojvođanska banka, donirala je tri miliona dinara za podršku UNICEF-ovom programu Sport za sve, usmerenom ka deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama.

Sredstva će u narednom periodu biti preusmerena za programe u tri opštine u kojima postoje dnevni boravci za ovu decu, obuku zaposlenih koji se o njima staraju, organizovanje sportskih manifestacija i nabavku rekreativne opreme. Cilj je da se stvore mogućnosti da se sva deca – sa i bez smetnji u razvoju – druže, razvijaju i rastu zajedno.

Vođena stavom da kompanije imaju odgovornost za razvoj društva u kojem posluju i one moraju preuzeti ulogu u vođenju našeg društva napred, te da ne smeju da čekaju da se društvenim pitanjima bavi samo država, Vojvođanska banka nastaviće svoje resurse da usmerava u skladu sa potrebama zajednice u kojoj posluje i time doprinese opštem boljitku društva.