Početna Gradske teme EPS Distribucija preuzima još 168.000 strujomera na području Novog Sada

EPS Distribucija preuzima još 168.000 strujomera na području Novog Sada

EPS Distribucija započela je planirano preuzimanje još 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije.
U sada započetoj fazi, na distributivnom području Novog Sada biće preuzeti merni uređaji 168.610 korisnika.

U skladu sa Zakonom o energetici, od svih korisnika preuzimaju se merni uređaji, merno razvodni ormani, priključni vodovi, instalacije i oprema u merno razvodnim ormanima, saopštila je EPS Distribucija.

Kako se navodi u saopštenju, EPS Distribucija ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove njenog budućeg održavanja.

Korisnici nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem. U skladu sa Zakonom o energetici, EPS Distribucija urediće uslove preuzimanja ugovorom -, navodi se.

Dodaje se da su obaveštenje i ugovor u dva primerka dostavljeni korisnicima na adresu uručenja računa za električnu energiju i da je jedan potpisan primerak potrebno vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na naznačenu adresu.

Ugovor o preuzimanju može potpisati samo lice koje ispunjava zakonske uslove za to, odnosno lice koje je korisnik sistema ili lice koje ima važeću zakonsku punomoć da potpiše ugovor o preuzimanju, umesto korisnika.

Navodi se da, ukoliko korisnici ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje opreme i mernih uređaja i da će snositi sve buduće troškove njihovog održavanja.

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima -, navedeno je u saopštenju.

Pored Novog Sada, na području Beograda sada će biti preuzeta oprema 163.280 korisnika, na području Kraljeva 163.670, na području Niša 104.260 i na području Kragujevca 50.180 korisnika.

Od ukupno 3.684.000 mernih mesta, EPS Distribucija je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mesta.

Izvor: Tanjug
Foto: Pixabay