Početna Gradske teme Grad daje sedam miliona za projekte unapređenja zdravlja

Grad daje sedam miliona za projekte unapređenja zdravlja

Grad Novi Sad dodeliće javnim zdravstvenim ustanovama više od 7,5 miliona dinara za projekte promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Projekti se odnose na analizu zdravstvenog stanja Novosađana sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje.

Analiza zdravstvenog stanja građana Grada Novog Sada sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje obuhvata vitalno-demografsku situaciju, morbiditet registrovan u vanbolničkoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, organizaciju i korišćenje vanbolničke i bolničke zdravstvene službe, ostvarivanje preventivne zdravstvene zaštite, epidemiološku situaciju zaraznih bolesti, zdravstvenu ispravnost namirnica, stanje životne sredine, kao i predlog mera za očuvanje i unapređenje stanja u navedenim oblastima“, navodi se u dokumentaciji.

Takođe, projekti za koje će biti izdvojen novac iz gradskog budžeta jesu projekti vaspitanja za zdravlje, zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa, prevencije i kontrole zaraznih bolesti, kao i prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola.

Osim toga, novac će biti dodeljen i za one projekte koji se tiču prevencije HIV-a, unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja, ali i obeležavanja značajnih datum i jubileja u oblasti zdravstva.

Na konkurs mogu da se prijave ustanove čiji je osnivač Republika, Pokrajina ili Grad Novi Sad. Prijavljivanje na konkurs traje do 9. februara.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay