Početna Gradske teme Grad dostavio rešenja o finansijskoj podršci privatnim vrtićima

Grad dostavio rešenja o finansijskoj podršci privatnim vrtićima

vrtic_roda_veternik

U cilju dodatne podrške za porodice sa decom predškolskog uzrasta Grad Novi Sad je omogućio subvencionisan boravak u privatnim vrtićima za 1816 dece za septembar 2016. godine, a za oktobar za 1889 dece.

U skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar-decembar 2016. godine (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 53/16), a na osnovu zahteva roditelja podnetih do 7. oktobra 2016. godine, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu donela je rešenja o priznavanju prava na finansijsku podršku porodici sa decom koja su dostavljena svim privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Novog Sada, u 2 primerka, po jedan za ustanovu i roditelje.

Uz rešenja dostavljeni su i obrasci SPD – spiskovi prisutnosti dece, za septembar i oktobar 2016. godine, koje privatne predškolske ustanove popunjene treba da vrate Gradskoj upravi, a na osnovu kojih će Gradska uprava preneti sredstva Poštanskoj štedionici.

Popunjene spiskove prisutnosti dece dostavilo je 13 privatnih vrtića, od ukupno 32, a imajući u vidu da će se isplata finansijske podrške roditeljima biti izvršena nakon prijema svih spiskova, pozivamo privatne vrtiće da, u što kraćem roku, dostave popunjene SPD obrasce, kako bi roditelji što pre dobili finansijsku podršku.

Grad Novi Sad će, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, planirati sredstva za ove namene i prilikom pripreme budžeta za 2017. godinu, kako bi nastavio da pruža ovaj dodatni vid podrške porodicama sa decom predškolskog uzrasta.

Autor: NsHronika