Početna Gradske teme Grad Novi Sad će finansirati Svratište!

Grad Novi Sad će finansirati Svratište!

0

svratiste-610x406

Svratište za decu, koje je proteklih pet godina zavisilo od velikodušnosti donatora a prošle godine bilo pred zatvaranjem, od ove godine postaje deo Centra za socijalni rad te će u budućnosti ta ustanova biti finansirana iz buyeta Grada Novog Sada.

Projektom „Terenski rad s decom ulice”, koji je 2010. godine pokrenula Ekumenska humanitarna organizacija, nastalo je Svratište za decu ulice kakvo danas znamo. Tada je JP „Poslovni prostor”, na preporuku gradonačelnika Novog Sada, dodelilo toj ustanovi prostor na Bulevaru oslobođenja 28, a Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu obezbedila je novac za početak rada Svratišta. Nakon toga, finansiranje je zavisilo od toga da li će napisane projekte želeti da finansiraju donatori.

Kako su nam rekli iz Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu, zbog posebnog interesa da se u Novom Sadu obezbedi zaštita dece koja žive i rade na ulici, u protekloj godini su preduzimani prvi koraci da bi se stvorili uslovi za odgovarajuću socijalnu zaštitu korisnika Svratišta. Na sednici u aprilu 2014. godine JP „Poslovni prostor” zaduženo je da, u saradnji s Gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu i Centrom za socijalni rad, obezbedi odgovarajući poslovni prostor, u skladu s minimalnim standardima za pružanje usluga svratišta.

Sastanak koji je održan u januaru ove godine, rezultirao je dogovorom predstavnika Grada Novog Sada, Centra za socijalni rad i Ekumenske humanitarne organizacije da pružanje usluge Svratište za decu ulice od 1. februara 2015. godine preuzme Centar za socijalni rad, te da će se ta usluga ubuduće finansirati iz budžeta Grada.

Ipak, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci prof. dr Nikola Ćirović nam je rekao da će ta odluka najpre biti realizovana kao projekat u okviru Programa unapređenja socijalne zaštite.– Sve do sticanja uslova da, izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, usluga svratište preraste u trajni oblik socijalne zaštite, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, Svratište za decu ulice će nastaviti da funkcioniše kao projekat – objasnio je prof. dr Ćirović.

Koordinatorka Svratišta Daliborka Batrnek Antonić nam je rekla da će ulaskom u sistem socijalne zaštite, usluge te ustanove biti mnogo dostupnije korisnicima, a finansijska situacija više neće zavisiti od toga da li će napisani projekti naići na odobrenje donatora.
Grad Novi Sad će na taj način dobiti uslugu koja je nastala iz realne potrebe lokalne zajednice, što će se prevashodno odraziti na kvalitet života naših korisnika – rekla je Daliborka Batrnek Antonić. – Novi vid finansijske stabilnosti će omogućiti sistematski rad s decom, u koji će od sada biti uključeni i stručnjaci Centra za socijalni rad.

Takav vid uključivanja Svratišta u sistem će doprineti da i korisnici budu u boljoj vezi s institucijama ove države. To je posebno vidljivo na primerima dece čiji roditelji nemaju lična dokumenta, niti su na bilo koji način zavedeni. Tada ni sama deca nemaju svoj JMBG, što ih čini pravno nevidljivim. Osim takvih primera, Svratište dnevno poseti oko dvadesetoro dece koja će, po ocenama zaposlenih u toj ustanovi, imati bolje uslove za svakodnevni život.

Autor: Dnevnik.rs