Početna Gradske teme Grad Novi Sad pomoćiće boravak dece u privatnim vrtićima

Grad Novi Sad pomoćiće boravak dece u privatnim vrtićima

vrtic

Savet za obrazovanje i sport Novog Sada danas je predložio da i u narednoj godini bude sufinansiran boravak dece u predškolskim ustanovama kojima nije osnivač grad.
“Imajući u vidu da je u interesu dece koja pohađaju predškolske ustanove da im se obezbedi kontinuitet vaspitno-obrazovnog rada u ustanovama, predloženim izmenama Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice omogućila bi se primena ove odluke i u radnoj 2015/2016. godini, kako bi se deci upisanoj u privatne vrtiće omogućio nastavak predškolskog vaspitanja i obrazovanja i u narednoj godini”, navodi se u odluci Saveta.

Kako se dalje navodi, za realizaciju ove odluke potrebno je rebalansom budžeta Grada za 2015. godinu obezbediti dodatnih 45 miliona dinara za period septembar-decembar ove godine, što sa već planiranim sredstvima za period januar-avgust iznosi ukupno 127,5 miliona dinara.

U skladu sa odlukom o naknadi dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu donela je više od 1.400 rešenja o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima

Savet za obrazovanje danas je doneo i odluku o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja imaju Predškolska ustanova Radosno detinjstvo i osnovne škole, kojim bi se uredilo davanje u zakup fiskulturnih sala, svečanih sala ili holova.

Odlukom je propisano da se nepokretnost može dati u zakup za decu školskog i predškolskog uzrasta za sportske, kulturne, obrazovne i druge aktivnosti, pod uslovom da to ne remeti obrazovno-vaspitni rad u tim ustanovama i to u terminu nakon završetka rada, a najkasnije do 24 sata.

Takođe je predviđeno da se nepokretnosti mogu davati u zakup i za odrasle za sportske, kulturne, obrazovne, privredne i druge aktivnosti i to radnim danima i tokom vikenda u terminu od 22 do 24 sata.

Autor: RTV
Foto: predskolska.rs