Početna Gradske teme Grad Novi Sad povećao sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja

Grad Novi Sad povećao sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja

0

Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i načelnik gradske Uprave za privredu Saša Bilinović predstavili su Akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Sada za 2017. godinu. Plan predstavlja osnovni dokument za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Sada kojim se definišu ciljevi i prioriteti i utvrđuju programi i mere koji će biti realizovani u ovoj godini, radi unapređenja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti.

U odnosu na 2016. godinu kada je izdvojeno oko 107 miliona dinara, Grad Novi Sad je za ovu godinu obezbedio 28 miliona dinara više za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja.

“Prošle godine kada smo izdvojili manje sredstava nego ove, bili smo lokalna samouprava sa najvećim izdvajanjima u Srbiji za programe zapošljavanja, a kroz njih je tada prošlo oko 390 ljudi. Mi smo za ovu godinu obezbedili 135 miliona dinara za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja, a da ove mere imaju efekta govore nam i rezultati Nacionalne službe za zapošljavanje prema kojima je u januaru prošle godine bilo 26917 nezaposlenih lica na teritoriji Grada Novog Sada, a u januaru ove godine oko šest hiljada ljudi manje, odnosno 20891 nezaposleno lice. Naravno ti rezultati postignuti su i zahvaljujući uspešnoj politici privlačenja investicija”, rekao je Milorad Radojević.

Grad i ove godine u većem obimu finansira program pripravnika sa iznosom od 37,5 miliona dinara a njime će oko 80 lica biti obuhvaćeno, dok je za program stručne prakse izdvojeno 30 miliona dinara za 119 lica. Za organizovanje javnih radova od interesa za Grad gde će biti obuhvaćene teže zapošljive kategorije, opredeljen je iznos od 17, 5 miliona što je za pet miliona više nego prošle godine. Kroz dodelu subvencije za samozapošljavanje finansiraće se otpočinjanje privatnog posla i time povećati broj novoosnovanih privrednih društava i preduzetničkih radnji u cilju podrške razvoja preduzetništva i jačanja preduzetničkog duha, posebno ženskog preduzetništva. Ove godine subvencije iznose 30 miliona dinara, a od toga je deset miliona opredeljeno za samozapošljavanje žena. Ova mera se pokazala da ima najveći efekat, jer skoro 80 % onih koji dobiju ovu subvenciju i nakon godinu dana ugovorne obaveze ostaju da razvijaju svoj biznis.

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta se odobravaju poslodavcima u jednokratnom iznosu od 200 000 dinara po jednom otvorenom radnom mestu, a sredstva od 17 miliona dinara su obezbeđena za 85 lica. Subvencije se odnose isključivo na mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike, a ove godine je, u odnosu na prošlu, povećan iznos za čak 12 miliona dinara.

Takođe, bitno je da se nastavlja i ulaganje u obuke i edukacije za deficitarna zanimanja te je za obuke u IT sektoru izdvojeno 2,5 miliona dinara, a za obuke starih zanata 500 000 dinara.

Ove godine biće održana i tri sajma zapošljavanja, koja će finansirati Grad i organizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jer se pokazalo da se u periodu od tri do šest meseci nakon održanog sajma zaposli svako četvrto nezaposleno lice koje je posetilo sajam i uspostavilo neposredni kontakt sa poslodavcima.

Jedan od programa Akcionog plana zapošljavanja je i Univerzitetska profesionalna praksa za studente završnih godina fakulteta, a planirano je da između 40 i 50 studenata praksu završi u saradnji sa kompanijama i poslodavcima sa kojima Grad postigne sporazum.

Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2017. godinu program subvencija biće u potpunosti namenjen pripadnicima teže zapošljivih kategorija, a tu spadaju: mladi do 30 godina života-bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci, stariji od 50 godina života, viškovi zaposlenih, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, žene, dok će merom biti obuhvaćena i ostala lica sa evidencije nezaposlenih.

Autor: NsHronika