Početna Gradske teme Grad Novi Sad preporučuje javnim preduzećima nabavku ekoloških vozila

Grad Novi Sad preporučuje javnim preduzećima nabavku ekoloških vozila

Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je Zaključak kojim se preporučuje svim javnim i javno-komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad da u postupku nabavke motornih vozila i radnih mašina prednost daju onima koja manje zagađuju životnu sredinu, odnosno onima koja koriste alternativna goriva i sa alternativnim pogonom.

“Kao odgovorna lokalna samouprava koja izuzetnu pažnju poklanja zaštiti i unapređenju životne sredine, Grad Novi Sad je u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, a u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečavanja, odnosno smanjenja štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu doneo Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2017-2021. godine”, saopštavaju nadležni.

Analizom rezultata praćenja kvaliteta vazduha i izvora zagađenja utvrđeno je da zagađenje vazduha najvećim delom potiče od saobraćaja. Shodno tome, kao jedna od mera za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha, utvrđeno je podsticanje na upotrebu alternativnih pogonskih goriva.

Ova mera je zasnovana na mnogobrojnim istraživanjima u svetu i kod nas. Tako su, na primer, istraživanja pokazala da korišćenje prirodnog gasa ili komprimovanog prirodnog gasa (CNG), umesto dizela i benzina, predstavlja ”čistiju” alternativu, s obzirom na značajno manju emisiju ugljen-dioksida, ugljen-monoksida i azotnih oksida i da se praktično ne produkuju čestice čađi. Korišćenjem prirodnog gasa umesto benzina, emisija ugljen-dioksida se smanjuje za više od 20 %.

“Nabavkom motornih vozila i radnih mašina koje manje zagađuju životnu sredinu, javna, javno-komunalna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Novi Sad bi, pored doprinosa poboljšanju kvaliteta vazduha, pružili i primer dobre prakse i društveno odgovornog ponašanja privrednim i poslovnim subjektima koji deluju na teritoriji Grada Novog Sada”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: 021
Foto: Pixabay