Početna Gradske teme Grad odustao od gradnje dodatnih perona Međumesne autobuske stanice, umesto toga parking

Grad odustao od gradnje dodatnih perona Međumesne autobuske stanice, umesto toga parking

0

Novim urbanističkim projektom Međumesne autobuske stanice, Novi Sad odustaje od gradnje dodatnih perona. Predviđa se rekonstrukcija postojećeg parkinga i probijanje prolaza ka Bulevaru Jaše Tomića.

Ove novine u urbanističkom aktu se dosta razlikuju od višedecenijskih planova o organizaciji rada i proširenju MAS-a, tako da, iako Novi Sad ima i dvostruko više stanovnika od kad je stanica sagrađena, aktuelna vlast smatra da nije potrebno više odlaznih i dolaznih perona, već gradnja parkinga za zaposlene i korisnike stanice.

Ovo se vidi iz teksta projekta u kom se kaže – da su postojeće saobraćajne površine na granici kapaciteta i da se mora obaviti proširenje -. Dodaje se da su analize pokazale da se ne predviđa značajniji porast broja prevezenih putnika, već umereniji razvoj.

Prema Generalnom urbanističkom planu, Prostornim planom Novog Sada i Srbije, te Planu detaljne regulacije staničnog područja sa parkovima iz 2011. godine, kompleks MAS-a od 1,78 hektara moguće je proširiti u zapadnom delu, što se odnosi na parking pre Železničkog parka.

Prema Planu detaljne regulacije (PDR), ostavljena je mogućnost da se u zapadnom delu sagradi 12 dodatnih polaznih perona, uz gradnju komercijalno-poslovnog objekta do jednog sprata. Takođe, tu je i mogućnost rekonstrukcije postojećih polaznih perona tako da ih bude 12 umesto 14, te uređenje parkinga za buseve gradnja osam natkrivenih dolaznih perona. Ovaj PDR je gotovo istovetan urbanističkom projektu stanice koji je usvojen 2002. godine, a koji možete da vidite u galeriji.

Međutim, u urbanističkom projektu koji je sada na javnom uvidu unesene su značajne novine za koje se kaže da će obezbediti većim obim i kvalitet usluge i da će razdvojiti tokove saobraćaja kako ne bi dolazilo do ukrštanja.

Kako se navodi, prostor od 1,81 hektara se reorganizuje usled promenjene zakonske regulative, propisa i standarda koji se odnose na dolazne i polazne perone… Glavni objekat stanice nije predmet urbanističkog projekta, ali se navodi da se on zadržava uz manje adaptacije koje imaju za cilj usklađivanje sa standardima pristupačnosti.

Postojeći autobuski parking bi se rekonstruisao tako da se ukloni portirnica, a sve da se preuredi tako da ima mesta za 38 autobusa i tri minibusa. Takođe, dolazni peroni bi dobili četiri natkrivena perona. Zanimljivo je da se ovo pokrivanje dolaznih perona MAS-a poklapa sa javnom nabavkom za radove na gradnji istih, koji je upravo u toku. Time će stanica po prvi put za 50 godina postojanja dobiti natkrivene dolazne perone.

U urbanističkom projektu koji je izradio projektni biro “Milan Bogdanović PR Terra Convection“, navodi se da se zadržava 14 odlaznih perona sa postojećom nadstrešnicom, a postojeći kontrolni objekat na ulazu u stanicu, za koji se kaže da je nelegalno sagrađen, biće srušen i na njegovom mestu će se sagraditi sličan sa istom namenom.

Na samom zapadnom delu se uvode novine u odnosu na dosadašnju organizaciju i važeće planove, jer se otvara prolaz ka Bulevaru Jaše Tomića namenjen automobilima, motorima i biciklima. Tako će se već postojeći parking, umesto u odlazne perone, preurediti u parking za zaposlene na MAS-u i korisnike. Imaće 43 mesta, od čega su tri za osobe sa invaliditetom, pet za motore i jedan za bicikle.

Središnji deo, u kom se sada nalaze kiosci i nadstrešnica, planiran je za komercijalno-poslovni objekat i to bi se gradilo tek u nekoj narednoj fazi, a do tada će služiti kao pešački plato.

Urbanistički projekat predviđa i da se MAS ogradi sa metalnom transparetnom ogradom visine do 2,2 metra.

Izvor: 021.rs
Foto: JGSP Novi Sad