Početna Gradske teme Grad podržao program Vatrogasnog saveza Novog Sada za razvoj dobrovoljnog vatrogastva i...

Grad podržao program Vatrogasnog saveza Novog Sada za razvoj dobrovoljnog vatrogastva i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na gradskoj teritoriji

0

Nakon objavljenog Javnog konkursa za finasiranje programa koji podstiču razvoj dobrovoljnog vatrogastva i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji Grada Novog Sada, Gradska uprava za komunalne poslove objavila je Listu rangiranih programa na kojoj je Vatrogasni savez grada Novog Sada sa Programom za sprovođenje zaštite od požara i spasavanja ljudi i imovine koji su od interesa za Grad Novi Sad.

Ovaj program za koji je predviđeno 8.075.000 dinara se finansira iz ovogodišnjeg budžeta Grada, a prilikom prijavljivanja u obzir su dolazili društva i savezi koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu za rad dobrovoljnih vatogasnih društava i saveza, sa programima kojim su predviđene preventivne i operativne aktivnosti u vezi zaštite od požara, poslovi koji su od interesa za spasavanje i bezbednost ljudi i imovine, kao i podsticaj rada dobrovoljnih društava i saveza, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova u dobrovoljnom vatrogastvu, organizovanje stručnih obuka, tribina, smotri i takmičenja iz oblasti dobrovoljnog vatrogatstva, ali i afirmacija dobrovoljnog vatrogastva među mladima.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay