Početna Gradske teme Građani će ocenjivati rad Gradske čistoće

Građani će ocenjivati rad Gradske čistoće

0

Novim izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u Novom Sadu predviđeno je da građani jednom godišnje daju svoj sud o uslugama koje pruža Gradska čistoća.

Ovaj predlog će se naći pred gradskim odbornicima na sednici koja je zakazana za petak, 13. april. Predlogom se predviđa dodavanje člana 18a u Odluku o održavanju čistoće, po kojem je Gradska čistoća dužna da jednom godišnje sprovede postupak “izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga”.

Nije jasno definisano da li će građani imati ponuđene opcije za izjašnjavanje ili će pak svoja razmatranja slati na adresu “Čistoće”, ali bi ovo preduzeće trebalo da poziv na izjašnjavanje objavi na svom sajtu. Građani će imati 15 dana da se izjasne o radu Gradske čistoće.

Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika takvi da većina korisnika nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom preduzeća, Gradska uprava preispituje rad preduzeća, sačinjava analizu sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka navedenih u izjašnjavanju korisnika i dostavlja je Gradskom veću. Gradsko veće, nakon razmatranja analize i predloženih mera donosi akt kojim nalaže preduzeću da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika, u roku koji ne može da bude duži od 90 dana“, stoji u predlogu izmena Odluke o održavanju čistoće.

Međutim, za Gradsku čistoću ova odluka ne predstavlja značajnu novinu s obzirom na to da oni već sada nude dve ankete na svom sajtu – jedna se odnosi na fizička, a druga na pravna lica. Građani mogu potpuno anonimno da ocene pružanje usluga kao što su kvalitet učestalosti i načina pražnjena kontejnera, čistoća javnih površina, uklanjanje divljih deponija i slično.

Iako imaju ovu opciju, nije mnogo Novosađana iskoristilo priliku da da svoj sud o radu preduzeća, a sudeći po trenutnom stanju građani su najmanje zadovoljni čistoćom dela grada u kom stanuju, kao i saradnjom “Čistoće” sa mesnom zajednicom po pitanju uklanjanja krupnog otpada.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay