Početna Gradske teme Gradska deponija biće postepeno zatvarana u narednih nekoliko godina

Gradska deponija biće postepeno zatvarana u narednih nekoliko godina

Gradska deponija na Klisi u narednih oko pet godina trebalo bi da bude postupno zatvarana, sanirana i potpuno rekultivisana i pretvorena u regionalni centar za deponovanje.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije putem tendera traži projektanta tehničke dokumentacije za zatvaranje i sanaciju nesanitarne deponije na Klisi, koja se nalazi sedam kilometara od centra grada i predstavlja višegodišnji izvor zagađenja.

Od projektanta se očekuje da ponudi tehnologiju deponovanja i postupnog zatvaranja deponije u narednih pet godina, ali na način da deponija i dalje može da radi.

Projekat mora da sadrži poseban deo posvećen sakupljanju, tretmanu i odvođenju procednih voda, te izradi obodnih kanala za atmosfersku vodu. Deo otpada, u zavisnosti od vrste, koristiće se da se deponija prekrije.

Očekuju se i predlozi rešenja za interne saobraćajnice sa svim potrebnim tehničkim detaljima.

Posao će dobiti projektantska firma koja ponudi najnižu cenu i ispuni sve neophodne uslove, a koje firme su u igri znaće se 30. decembra, za kad je zakazano otvaranje pristiglih ponuda.

Podsetimo, Novi Sad, Temerin, Vrbas, Bačka Palanka, Beočin, Žabalj, Srbobran i Bački Petrovac u budućnosti će imati zajednički regionalni centar za preradu otpada, koji će moći da primi godišnje između 70.000 i 160.000 kubika otpada. Pre bilo kakvog početka radova na ovom (vrlo skupom, ali isplativom) projektu, gradska deponija mora da se sanira.

Aktuelna gradska deponija nema uređen sistem odvođenja atmosferskih i otpadnih voda. Problem odvođenja atmosferskih voda “rešen” je kroz melioracioni sliv Vrbak, a “Čistoća” se služi septičkom jamom za pitanje otpadnih voda. Trebalo bi urediti i sistem vodosnabdevanja deponije jer se u ovom trenutku ne postiže zadovoljavajuć pritisak. Deponija se vodom snabdeva iz tri bušena bunara iz kojih se zahvata voda.

Planovi su da se atmosferska voda i dalje odvodi kroz melioracioni sliv Vrbak, ali da voda bude dodatno prerađena i stoga manji izvor zagađenja.

Deponiju trenutno ograničava samoniklo rastinje i poneko listopadno drvo. Prema planu, podići će se zaštitno zelenilo koje će sprečavati i širenje zagađenog vazduha do naseljenih područja (zaštitna zelena ograda), a sadiće se i trava. Cilj je da zagađujuće čestice ne uspeju da napuste površinu deponije.

Inače, izgradnja regionalne deponije uticaće na cenu odnošenja smeća, najavio je ranije gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

“Građani moraju da znaju da će izgradnja nove deponije sigurno dovesti do povećanja cene odnošenja smeća, s obzirom na činjenicu da ćemo imati pravu, uređenu deponiju, kako zapovedaju zakoni. Ova cena sada je vanekonomska cena, apsolutno niža od svih ekonomskih cena”, naveo je Vučević.

Izvor: 021
Foto: Pixabay