Početna Gradske teme Gradska uprava za privredu objavila javne pozive

Gradska uprava za privredu objavila javne pozive

0

Grad Novi Sad je objavio tri javna poziva – Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Grad Novi Sad, Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada kao i Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini.

Sve tri mere iz Akcionog plana zapošljavanja realizovaće se u 2021. godini, a Grad Novi Sad je za pomenute mere izdvojio nešto više od 105 miliona dinara.

Javni radovi od interesa za Grad Novi Sad, kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni radovi traju najduže pet meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program je namenjen mladim nezaposlenim licima sa visokom stručnom spremom (najmanje četiri godine fakulteta ili master) sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, bez radnog iskustva u struci i koji aktivno traže posao. Sredstva za realizaciju programa pripravnika koriste se za naknadu troškova zarade pripravnika u mesečnom iznosu od 55.000,00 dinara za stručno osposobljavanje 65 pripravnika sa visokom stručnom spremom, za period do 12 meseci, a sredstva su izdvojena u ukupnom iznosu od 42.900.000,00 dinara.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručne prakse se finansira od 6 do12 meseci za ukupno 100 nezaposlenih lica i to za 80 lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje četiri godine fakulteta ili master) i za 20 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.

Prijave za organizovanje i sprovođenje javnog rada, kao i za stručno osposobljavanje pripravnika mogu se preuzeti na sajtu Grada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110a, prizemlje, kancelarija broj 10.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se u dva primerka putem pošte ili lično Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110a, kancelarija broj 10, za organizovanje javnih radova do 4. juna, a za stručno osposobljavanje pripravnika do 11. juna 2021. godine. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu telefonom na brojeve: 021/452-414, 6614-085 i 6624-282.

Zahtev za učešće u programu stručne prakse, podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad, Ulica Alberta Tome br. 2, na propisanom obrascu i sa traženom dokumentacijom putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2, Novi Sad, sa naznakom: Prijava na „Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2021. godini”, ili lično, na pisarnici Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Novi Sad.

Obrazac zahteva se može preuzeti sa sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajta Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad. Javni poziv je otvoren do 11. juna 2021. godine. Sve potrebne informacije o programu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad telefonom na brojeve: 021/488-5555, 488-5557, 488-5593, 488-5552, 488-5550, 488-5478 i 488-5544.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: Pixabay