Početna Gradske teme Gradska vlast finansira sajt za učešće građana u donošenju odluka i postavljanje...

Gradska vlast finansira sajt za učešće građana u donošenju odluka i postavljanje pitanja čelnicima

0

Grad Novi Sad planira novi sajt na kojem će građani moći da ostavljaju komentare, glasaju u anketama, postavljaju pitanja čelnicima i dobijaju odgovore.

U toku je tender Službe za zajedničke poslove Grada za izbor firme koja će realizovati ovu platformu i usluge koje bi trebalo da pruži za najmanje 100.000 registrovanih građana.

“Učešće javnosti u procesu izrade planova, programa, javnih politika i odluka na lokalnom nivou predstavlja jedan od osnovnih principa dobrog upravljanja lokalnom zajednicom, koja je temelj održivog razvoja. Ovaj princip obezbeđuje participativni model upravljanja i budžetski proces sa obeležjima participativnosti, jer omogućava učešće građana u donošenju odluka koje se, na taj način, usklađuju sa potrebama lokalne zajednice”, navodi se i tenderskoj dokumentaciji.

Grad Novi Sad, inače, godinama unazad ima zakonsku obavezu da omogući participaciju građana u donošenju budžeta kroz organizaciju javnih rasprava, kao i kompletnu transparentnost rada ustanova i preduzeća. Ove i slične zakonske obaveze Grad godinama ne ispunjava.

Planirana platforma trebalo bi da omogući da se građani jednostavno registruju, ostavljaju komentare i šalju fotografije kojima ukazuju na problem, da dobiju odgovore na pitanja, da glasaju za postavljene sadržaje, da imaju uvid u ideje čelnika, da dobijaju informacije koje se tiču rada mesnih zajednica, da učestvuju u onlajn radionicama i konferencijama…

Nasuprot tome, Grad planira da koristi povratne informacije u kreiranju javnih politika.

Izabrana firma imaće zadatak da osmisli i celokupni marketing i promociju za novi sajt, da vodi Fejsbuk i Instagram nalog, zakupi bilborde i plakate, te da Gradskoj upravi za finansije dostavlja periodične izveštaje o ciljevima kampanja.

“Ponuđač je dužan da vrši monitoring digitalnih i klasičnih medija u cilju praćenja uspešnosti promocije i uključivanja građana u odlučivanje, planiranje i budžetiranje, koji mora obuhvatiti prikupljanje relevantnih objava, vesti i drugih informacija o promociji, kao i o temama koje su relevantne za njen uspeh. O izvršenom monitoringu ponuđač je dužan da dostavlja redovne izveštaje jednom dnevno”, takođe je u opisu poslova izabrane firme.

Da je Gradu dosta hitno da pokrene ovu platformu govori informacija da je rok za njen početak upotrebe najviše 10 dana od dana zaključenja ugovora. Takođe, ova javna nabavka je naknadno i nedavno uneta u plan javnih nabavki za treći kvartal ove godine.

Tender je otvoren do 5. oktobra.

Izvor: 021.rs
Foto: Wikipedia