Početna Gradske teme “Gradsko zelenilo” otpočelo nabavku dinosaurusa za Dino park

“Gradsko zelenilo” otpočelo nabavku dinosaurusa za Dino park

dino_park_600

“Gradsko zelenilo” objavilo je Poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora o zakupu najmanje 15 pokretnih replika dinosaurusa i minimum pet statičnih za Dino park koji će biti izgrađen u parku kod Železničke stanice. Ugovor bi bio potpisan na pet godina. Kao što je 021.rs ranije pisao, planirano je da dve trećine parka od preko tri hektara bude ograđeno i da unutar tog prostora budu postavljenje replike dinosaurusa u prirodnoj veličini. Postojeće zelenilo se ne bi uklanjalo. “Gradsko zelenilo” bi bilo dužno da obezbedi redovno napajanje strujom i vodom, ograđen prostor na kojem bi replike bile postavljene, parterno uređenje šetnih staza i zelenila, kao i izgradnju javnog toaleta za potrebe posetilaca, posebno vodeći računa o deci i osobama sa invaliditetom.

Obaveze ponuđača bi bile da sve radove i isporuke replika završi u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora, da se stara o održavanju replika, fizičkom obezbeđenju parka, održavanju toaleta, protivpožarnoj zaštiti itd. Cenu ulaznica odredilo bi “Gradsko zelenilo” uz prethodnu saglasnost Gradskog veća.

Rok za dostavljanje ponuda je sedam dana od dana objavljivanja Poziva u sredstvima javnog informisanja, koji će biti objavljen u sutrašnjem izdanju “Dnevnika” (6. jun). Tekst oglasa moguće je pročitati na internet prezentaciji “Gradskog zelenila” – www.zelenilo.com i na fejsbuk profilima Štrandaroši i Gradska bašta. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 065/464-92-66, u periodu od 8 do 14 časova, a osoba za kontakt je Jelena Belenzada.

Autor i foto: 021.rs