Početna Gradske teme Herbarijum Pokrajinskog zavoda za prirodu među najpoznatijim svetskim kolekcijama

Herbarijum Pokrajinskog zavoda za prirodu među najpoznatijim svetskim kolekcijama

Botanička kolekcija Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je od 20. februara zvanično upisana na listu svetskih botaničkih kolekcija pod nazivom Index Herbariorum sa sedištem u Njujorškoj botaničkoj bašti (The New York Botanical Garden).

Pomenuta lista sadrži podatke o značajnim botaničkim zbirkama u svetu i objedinjuje više od 3.000 institucionalnih zbirki sa skoro 400 miliona dokumentovanih botaničkih uzoraka i omogućava naučnicima širom sveta brzi pristup i pregled materijala.

Herbarijum Pokrajinskog zavoda je registrovan pod kodom “PZZP” i četvrta je takva registrovana zbirka u Srbiji, pored zbirki: Univerziteta u Novom Sadu (BUNS), Botaničke bašte “Jevremovac” (BEOU) i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu (BEO).

Botanički fond sadrži blizu 30.000 presovanih i konzerviranih uzoraka sakupljenih u periodu od 1812. godine do danas na području bivše Jugoslavije i u manjem obimu, zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

U najvrednije primerke spadaju materijali sakupljeni od strane Josifa Pančića, Radivoja Simonovića, Pjotra Virzbikija, Jozefine Kablik, a najznačajniji sakupljači su Nada Babić, Stanija Parabućski, Branislava Šajinović, Branislava Butorac, Vida Stojšić i Biljana Panjković.

Najveći deo poslova na ispisivanju podataka o nalazištu, sakupljaču, vremenu sakupljanja itd. na etiketama, pakovanju i sortiranju materijala i njegovom slaganju i prebrojavanju je obavila Sara Mihajlović, dok je Ranko Perić odredio metodologiju i dinamiku rada, obavio poslove trijaže, ispisivanja naziva taksona, odvajanja značajnih i retkih primeraka.

Više informacija o registraciji na sajtu Index Herbariorum-a.

Izvor: 021.rs
Foto: PZZP