Početna Gradske teme Herbarijum Pokrajinskog zavoda za prirodu među najpoznatijim svetskim kolekcijama

Herbarijum Pokrajinskog zavoda za prirodu među najpoznatijim svetskim kolekcijama

0

Botanička kolekcija Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je od 20. februara zvanično upisana na listu svetskih botaničkih kolekcija pod nazivom Index Herbariorum sa sedištem u Njujorškoj botaničkoj bašti (The New York Botanical Garden).

Pomenuta lista sadrži podatke o značajnim botaničkim zbirkama u svetu i objedinjuje više od 3.000 institucionalnih zbirki sa skoro 400 miliona dokumentovanih botaničkih uzoraka i omogućava naučnicima širom sveta brzi pristup i pregled materijala.

Herbarijum Pokrajinskog zavoda je registrovan pod kodom “PZZP” i četvrta je takva registrovana zbirka u Srbiji, pored zbirki: Univerziteta u Novom Sadu (BUNS), Botaničke bašte “Jevremovac” (BEOU) i Prirodnjačkog muzeja u Beogradu (BEO).

Botanički fond sadrži blizu 30.000 presovanih i konzerviranih uzoraka sakupljenih u periodu od 1812. godine do danas na području bivše Jugoslavije i u manjem obimu, zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

U najvrednije primerke spadaju materijali sakupljeni od strane Josifa Pančića, Radivoja Simonovića, Pjotra Virzbikija, Jozefine Kablik, a najznačajniji sakupljači su Nada Babić, Stanija Parabućski, Branislava Šajinović, Branislava Butorac, Vida Stojšić i Biljana Panjković.

Najveći deo poslova na ispisivanju podataka o nalazištu, sakupljaču, vremenu sakupljanja itd. na etiketama, pakovanju i sortiranju materijala i njegovom slaganju i prebrojavanju je obavila Sara Mihajlović, dok je Ranko Perić odredio metodologiju i dinamiku rada, obavio poslove trijaže, ispisivanja naziva taksona, odvajanja značajnih i retkih primeraka.

Više informacija o registraciji na sajtu Index Herbariorum-a.

Izvor: 021.rs
Foto: PZZP