Početna Gradske teme Hotel “Leopold” duguje Novom Sadu nekoliko miliona evra za zakup

Hotel “Leopold” duguje Novom Sadu nekoliko miliona evra za zakup

leopold_700

Gradska vlast ni posle skoro deset godina od davanja u zakup hotela “Varadin”, sada “Leopold”, nije do kraja rešila pitanje naplate potraživanja od zakupca HTUP “Park”.

Kako se navodi u izveštaju državnog revizora, utvrđeno je da Grad, odnosno JP “Poslovni prostor” nije preduzeo odgovarajuće radnje na utvrđivanju stvarne visine uloženih sredstava od strane HTUP “Park” po Ugovoru o zakupu iz 2006. godine, niti je od strane odgovornih lica Grada Novog Sada i JP “Poslovni prostor” pokrenut sudski postupak u cilju zaštite imovine Novog Sada. Revizor je utvrdio da je “Poslovni prostor” u poslovnim knjigama naveo potraživanja od “Parka” u visini od 53,5 miliona dinara.

Prilikom proveravanja gradskih papira, revizor je ustanovio i da Grad ima dva ugovora oko hotela na Tvrđavi. Prvi ugovor je zaključen 30. avgusta 2006. godine i odnosi se na zakup hotela “Varadin”, koji je kasnije preimenovan u “Leopold”.

Prema tom ugovoru, kojim je prostor od preko 5.000 kvadrata dat u zakup na 30 godina, zakupac je trebalo da obavi rekonstrukciju i da za to bude oslobođen plaćanja zakupnine 5 godina, pri čemu bi uložio 6 miliona evra u obnovu. Revizor navodi da već od samog početka odnos između Grada i zakupca nije bio po zakonu, jer “Park” nije ispoštovao obavezu iz ugovora da položi garanciju poslovne banke u iznosu od 10% projektovane vrednosti radova.

Kako se vidi iz analize revizora, Poslovni prostor se tek 2010. godine zainteresovao za realizaciju ugovora, ali je tada već uveliko bila druga vlast u gradu, odnosno na funkciji gradonačelnice više nije bila Maja Gojković koja je i sklopila ugovor sa sada pokojnim vlasnikom “Parka” Ratkom Butorovićem. Kako navodi DRI, 2010. “Poslovni prostor” od “Parka” traži dokaze o ulaganju, ali ne dobija nikakve validne dokumente, već samo elaborat Biroa za veštačenje u kom stoji procena da su radovi na hotelu na Petrovaradinskoj tvrđavi procenjeni na 3,5 miliona evra.

Revizor zato zaključuje da Novi Sad ni do danas nije u poslovnim knjigama “Poslovnog prostora” evidentirao potraživanja od “Parka” u visini od 6 miliona evra, jer ugovor nije ispoštovan. Drugi ugovor sa “Parkom” o zakupu odnosi se na dodatnih 170 kvadrata na Petrovaradinskoj tvrđavi od 26. februara 2008. godine i taj zakup nije redovno plaćan, pa je 25. jula 2014. godine potpisan sporazum o izmirenju ovog duga na 272 mesečne rate.

U “Poslovnom prostoru” navode da se ovaj dug sada redovno izmiruje. Ipak, revizor preporučuje Gradu i “Poslovnom prostoru” da preduzmu sve mere da se uredno i efikasno naplate potraživanja od zakupca hotela na Tvrđavi.

Izvor: 021.rs
Foto: 021.rs