Početna Gradske teme Institut u Sremskoj Kamenici mogao bi da dobije novih 220 kreveta za...

Institut u Sremskoj Kamenici mogao bi da dobije novih 220 kreveta za pacijente, kao i još jedan heliodrom

0

Kako je navedeno u dokumentaciji, potrebno je obezbediti prostorni razvoj postojećih, ali i novih, specijalizovanih bolnica na kompleksu instituta u Sremskoj Kamenici na način da se omogući odgovarajuće funkcionisanje ovih značajnih ustanova, ali i maksimalno sačuva prostor zaštićenog prirodnog dobra, a sve prema uslovima nadležnog zavoda za zaštitu prirode.

Novi bolnički objekat planira se na prostoru zapadno od glavne zgrade. Istočno od objekta magnetne rezonance planira se PET scan centar, koji daje 3D slike funkcionalnih procesa u telu i pruža informacije o metaboličkim procesima tj hemiji organa i tkiva. Njegova izgradnja je u toku. Planira se zamena administrativne zgrade i izgradnja bolničkog objekta za potrebe polikliničkog lečenja i administracije.

Trenutno postoji 700 postelja, a moguće je obezbediti još 220. Planom se ostavlja i mogućnost izgradnje saobraćajnica za vozila hitnih službi. Unutar kompleksa, planirana je izgradnja kružne raskrsnice na centralnom delu platoa. Centralno ostrvo kružne raskrsnice moguće je organizovati za sletanje manjih helikoptera. Postojeći heliodrom se zadržava, a u skladu sa potrebama i mogućnostima moguća je izgradnja heliodroma na objektima i drugim raspoloživim površinama.

Parkiranje se planira na dve pozicije, na već formiranim površinama, uz mogućnost povećanja kapaciteta izgradnjom spratnih garaža, spratnosti do Su+P+2. Predviđeno je 808 mesta na otvorenom, dok se ne izgrade garaže, a potom 1.093 sa izgrađenom većom garažom i 1.453 sa izgrađene obe garaže.

Javni toalet planira se na slobodnom prostoru u pozadini Kongresnog centra. Objekat je prizemni, kapaciteta oko deset kabina, sa pretprostorom za kontrolu, naplatu i održavanje.

Park predstavlja jednu od osnovnih karakteristika ovog prostora i ima dodatnu zdravstvenu ulogu. Iz tog razloga predviđa se unapređenje mogućnosti korišćenja prirodnih benefita od strane korisnika i posetilaca.

Objekat je sagrađen 1960. godine i tokom godina je dograđivan i nadograđivan, te sadašnja korisna površina iznosi 33.734 m2.

Izvor: ekapija.com/nsuzivo.rs
Foto: Printscreen