Početna Gradske teme Investicije JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2021.

Investicije JKP „Vodovod i kanalizacija“ za 2021.

0

Za realizaciju Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” iz budžeta Novog Sada za 2021. godinu planiran je iznos od 677.000.000 za kapitalne subvencije.

Za aktivnosti vodovoda, koje podrazumevaju radove na izvorištu i projektovanje, građenje i rekonstrukciju vodovodne mreže, planirano je 520.000.000, a za aktivnosti druge grupe radova – kanalizacije, koja podrazumeva projektovanje, građenje i rekonstrukciju kanalizacione mreže, predviđeno 157.000.000 dinara.

U Programu investicionih aktivnosti za vodovod su navedeni radovi na sanaciji bunara BHD 6 na izvorištu „Ratno ostrvo” utiskivanjem novih drenova, i za tu investiciju će biti izdvojeno 85.000.000 dinara. U planu je i izgradnja sekundarne vodovodne mreže u delu naselja Liparije i Torine u Ledincima, kao i izgradnja vodovodne mreže u ulicama Slavujevoj i Avrama Mrazovića na Adicama i u Savskoj ulici u Novom Sadu.

Izgradnja sekundarne vodovodne mreže i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije planirana je u Beogradskoj ulici u Petrovaradinu.

Osim toga, planirano je povezivanje Begeča s vodovodnim sistemom Novog Sada (druga faza), kao i izgradnja sekundarne vodovodne mreže u bloku ulica između ulica Đakona Avakuma, Živojina Ćuluma i Kanala DTD u Novom Sadu. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže planirana je i u bloku ulica Desanke Maksimović, Gračaničke, Marija Bursać, Žičke, Maršala Žukova, Vaska Pope i Mila Milunovića na Adicama.

Kako je navedeno u Programu investicionih aktivnosti tog preduzeća, izgradnja sekundarne vodovodne mreže planirana je i u Beogradskoj ulici u Petrovaradinu, gde je takođe planirana i izgradnja potisnog cevovoda fekalne kanalizacije. Rekonstrukcija vodovodne mreže je planirana u Sremskoj Kamenici na Putu Sremskog odreda i u Gogoljevoj ulici. U planu je i izgradnja dela kanalizacione mreže u Omladinskoj ulici u Veterniku, kao i izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Gavrila Principa u Novom Sadu. Nabavka i ugradnja materijala se podrazumeva u svakoj od pomenutih investicionih aktivnosti.

Realizacija određenih radova i obaveza nastavlja se i ove godine, a neki od njih su izgradnja sekundarne vodovodne mreže na Sajlovu, izgradnja sekundarne vodovodne mreže na delu Samarskog puta i Dunavske ulice u Ledincima i izgradnja vodovodne mreže za potrebe komunalnog opremanja lokaliteta Jugovićevo, gde će se nastaviti i izgradnja kanalizacione mreže.

Sanacija bunara

Kako je navedeno u Programu investicionih ulaganja JKP „Vodovod i kanalizacija” i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, planirana svota za realizaciju pomenutog programa iznosi 287.000.000 dinara. Kako saznajemo, od tog iznosa, 87.000.000 dinara je predodređeno za investiciona ulaganja koja se odnose na sanaciju bunara BHD 1 na izvorištu „Štrand” i izgradnju vodovodne mreže u Ulici patrijarha Rajačića u Petrovaradinu (s nabavkom i ugradnjom materijala). Preostalih 200.000.000 dinara predviđeno je za tekuće održavanje vodovoda i kanalizacije, što podrazumeva: praćenje i održavanje evidencije stanja javnih česmi i bunara; održavanje, revitalizaciju i sanaciju javnih kopanih i bušenih bunara i objekata; likvidaciju – sanaciju objekata i bunara; interventno snadbevanje pijaćom vodom; havarije na sekundarnoj mreži vodovoda; tekuće održavanje kanalizacije i drugo.

Novac će biti izdvojen i za izradu tehničke dokumentacije za magistralni vodovod u Ulici Dragoslava Srejovića, s pratećim sekundarnim cevovodima u Veterniku; zatim za izgradnju primarnog i sekundarnog voda za snadbevanje vodom Radne zone „Kać” (severno od magistralnog puta Novi Sad – Zrenjanin), kao i za izgradnju fekalne kanalizacije za odvođenje otpadnih voda pomenute radne zone.

Kako je navedeno u Programu investicionih aktivnosti tog preduzeća, planira se nastavak izrade idejnog rešenja za izgradnju kolektora od crpne stanice NGC1 do CPPOV i izgradnju i rekonstrukciju pratećih objekata na lokalitetu CPPOV. Osim toga, planira se i se izgradnja kanalizacije za upotrebljene vode, s pratećim objektima, od lokaliteta istočno od Zrenjaninskog puta do Ulice Bajči Žilinskog u Novom Sadu.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay