Početna Gradske teme IV Regionalna konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima u Beogradu

IV Regionalna konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima u Beogradu

0

Logo konferencije

IV Regionalna konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održaće se 5. novembra u Beogradu, u Asocijaciji medija Srbije, pod nazivom Razvoj medijskih brendova – da li smo spremni na promene?
Konferenciju organizuju Magyar Szó, Media Change, Asocijacija medija Srbije, Heror Media Pont, Giacomelli media i Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine i Delegacije EU u Srbiji i EU Info centra.

Težište ovogodišnje konferencije biće na temama i razrešavanju dilema kako manjinski mediji u Srbiji i regionu razvijaju brendove svojih medija i koliko su menadžmenti medija spremni da eksperimentišu sa svojim medija brendom/brendovima.

Na konferenciji će se postaviti i pitanje u kolikoj meri se tržište uključuje u proces razvoja manjinskih medijskih brendova i da li je horizontalno i vertikalno povezivanje manjinskih i lokalnih medija – novina ili jedini izlaz. Učesnici konferencije, renomirani stručnjaci iz Srbije i regiona i zainteresovana šira javnost takođe će imati priliku da sagledaju medijsku sadašnjicu kroz pokušaj da odgovore na pitanje da li je proces promena u medijima indikator prevazilaženja dominacije politike u životu društva?

Cilj konferencije jeste da se kroz tri panela pod nazivima Fizika i metafizika medija – svet na tacni ili u loncu? (moderator: Péter Kokai, Magyar Szó), Eksperiment kao ključ razvoja (moderatorka: Nataša Heror, Heror Media Pont) i Media change (moderator: Jurij Giacomelli, Giacomelli media) kod manjinskih i lokalnih medija unapredi razumevanje za potrebu i nužnost razvijanja novih komunikacionih strategija prema zajednicama sa kojima komuniciraju, prema novoj čitalačkoj publici i prema većinskom narodu i drugim manjinskim zajednicama kako bi ih zainteresovali za događanja u svojoj zajednici.

Konferencija počinje u 9:30 časova a kotizacija za učesnike je 10.000.- dinara
Prijavu na konferenciju možete popuniti u odeljku http://www.conference.magyarszo.com/prijavni-list.html

Autor i foto: NsHronika.rs