Početna Gradske teme Izgradnja nove zgrade za novosadske sudove počeće 2018.

Izgradnja nove zgrade za novosadske sudove počeće 2018.

sud

Izgradnja nove zgrade za novosadske sudove trebalo bi da počne 2018. godine. Naime, u planu budžeta za sprovođenje Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, za Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Novom Sadu navodi se da će se rentiranje poslovnog prostora za poseban tim plaćati sve do izgradnje palate pravde, koja počinje 2018. godine. Dotle će iz budžeta Srbije biti izdvajan poseban novac za renitranje poslovnog prostora za smeštaj osoblja u Novom Sadu.

U Odeljenju za suzbijanje korupcije u Novom Sadu, po tom zakonskom aktu, biće 2018. godine ukupno zaposleno 38 radnika, od čega 20 zamenika javnog tužioca, osam tužilačkih pomoćnika i deset zapisničara. U 2019. broj izvršilaca će se povećati za tri zamenika javnog tužioca i po dva tužilačka pomoćnika i zapisničara. Isto toliko biće zaposleno i 2020. godine, da bi na kraju 2021. u Odeljenju u Novom Sadu bilo 59 izvršilaca.

Procenjuje se da će za primenu tog zakona biti potrebno dodatno obezbediti 11.905.000 dinara godišnje za plaćanje zakupa za smeštaj osoblja u odeljenjima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu. Osim dodatnog novca za plaćanje zakupa za ta četiri odeljenja, biće potrebno u 2018. godini obezbediti i novac za troškove informaciono-komunikacionog sistema, plate, opremu prostorija…

Autor: Dnevnik