Početna Gradske teme JKP “Parking servis” podržalo kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture

JKP “Parking servis” podržalo kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture

Postavljanje NS2021

Evropska prestonica kulture, pored značaja za razvoj kulture jednog grada, doprinosi i u segmentima razvoju politike, ekonomije, kao i celokupnog društva. Otuda su svaka podrška u promociji kulture i samog projekta Novi Sad 2021 i više nego dragoceni. Posle delatnika iz oblasti kulture, građana, kao i komercijalnih kompanija koje su podržale kandidaturu u nekoliko navrata, sada se priključuje i javni sektor.

Ustupajući na korišćenje svoj prostor, murale na garaži kod Srpskog narodnog pozorišta, Javno komunalno preduzeće “Parking servis” podržalo je kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture.

Nemanja Milenković, predsednik Organizacionog odbora Novi Sad 2021 istakao je da je institucionalna podrška kandidaturi veoma važna i da na ovaj način jača i međusektorska saradnja:

“Sami murali su personifikacije postavljanja kulture u centar pažnje, a sve sa željom da nas ona okružuje i na nesvakidašnjim mestima i prostorima, ali i akterima. Juče je to bio koncert 100 mladih holandskih muzičara u dvorištu Zmaj Jovine gimnazije, Stefana Milenkovića u Katoličkoj porti, Simfonijskog orkestra u tržnom centru, danas je to promocija projekta ‘Novi Sad 2021’ na muralima na parkingu u centru grada, a već sutra to može biti prostor za predstavljanje mladih umetnika. Verujem da jednom definisani standard sutra postaje naša svakodnevnica. Time kultura, u najširem smislu, zaista postaje način života.”

Ovim povodom direktor JKP “Parking servis”, Stevan Lugonja, izjavio je:

“Obezbeđujući prostor svim Novosađanima za uređenije funkcionisanje našeg Grada, želimo da u skladu sa svojim mogućnostima, podržimo, i na svoj način obezbedimo, još istaknutije mesto našeg grada na mapi Evrope, nadamo se i kao buduće Evropske prestonice kulture 2021. godine. Željno iščekujući 13. oktobar kada će biti doneta konačna odluka, pozivamo i sve druge kompanije javno-privatnog sektora da slede naš primer.”

Еvrоpska prеstоnica kulturе ustanоvljеna је kakо bi sе naglasilо bоgatstvо i različitоst еvrоpskih kultura, ојačalе kulturnе vеzе mеđu Еvrоpljanima, spојili ljudi iz različitih еvrоpskih zеmalja, upоznalе drugе kulturе, prоmоvisalо uzaјamnо razumеvanjе i ојačaо оsеćaј еvrоpејstva. Nоvi Sad 2021, kao platfоrma za razvој krеativnih pоtеnciјala Nоvоg Sada, ima za cilj da mоtivišе i inspirišе radnikе u kulturi, ali i svе građanе na prеispitivanjе dоsadašnjih vrеdnоsti i pоstavljanjе nоvih ciljеva u pravcu dеmоkratskоg kulturnоg razvојa grada. Prеispitivanjе savrеmеnоg idеntitеta Nоvоg Sada, rеvitalizaciјa kulturnоg naslеđa, rеkоnstrukciјa starih i оtvaranjе nоvih prоstоra namеnjеnih kulturi, razviјanjе mеđunarоdnе i mеđusеktоrskе saradnjе, pоdsticanjе intеrkulturnоg diјalоga, dеcеntralizaciјa kulturе, razviјanjе kulturnе participaciје građana, samо su nеki оd principa kulturnоg razvојa za koje se projekat Novi Sad 2021 zalaže.

Autor: NsHronika.rs