Početna Gradske teme Karlovcima potrebno proširenje groblja, više parking mesta i nova rasveta

Karlovcima potrebno proširenje groblja, više parking mesta i nova rasveta

Ukoliko se uskoro ne reši pitanje proširenja Čeratskog groblja u Sremskim Karlovcima više neće biti mesta za sahranjivanje, upozorava se u Izveštaju o radu JKP “Belilo” za 2018. godinu.

Kako se navodi ovo pitanje nije u njihovoj nadležnosti pa su sa problemom upoznali odgovorne u opštinskoj Upravi. Ovo preduzeće nadležno je za održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga, ali ne može da odlučuje o proširenju površine groblja.

“Belilo” je takođe nadležno za održavanje higijene na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, održavanje zelenih površina, popravku putne mreže, održavanje javne rasvete, uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica, održavanje pijace i upravljanje parking prostorom.

Od problema kada je u pitanju parking prostor izdvaja se taj što 70 parking mesta nije u funkciji zbog tehnički neuređenog prostora. Trenutno se koristi 231 parking mesto, a samo šest namenjeno je za osobe sa invaliditetom, dok je 21 namenjeno za turističke autobuse.

Napominje se da je u 2017. godini raskinut ugovor sa prihvatilištem za pse koje se nalazi u Sremskim Karlovcima i da je sklopljen ugovor sa “Zoohigijenom Aza” iz Apatina, čime se svi poslovi hvatanja, zbrinjavanja i čuvanja napuštenih pasa poveravaju navedenom preduzeću. Inače, “Aza” se često pominje među nevladinim organizacijama koje brinu o životinjama, a po istraživanju VOICE-a, često se dešava da se psi uhvaćeni u jednoj opštini pojave u drugoj i da se drže u nehumanim uslovima, zbog čega je ovom preduzeću bila izrečena i mera zabrane rada na teritoriji opštine Temerin.

Kao poseban problem ističe se zastarela rasveta koja je u jako lošem stanju, a ne pomaže ni to što su nadležnosti podeljene između “Belila” i Elektrodistribucije Novi Sad.

U izveštaju “Belila” napominje se da je prikupljanje i odvoženje otpada teklo po planu, kao i da je sklopljen ugovor sa JKP “Ingrin” za deponovanje otpada u Inđiji. Tokom 2018. godine radnici preduzeća su se borili i ssa divljim deponijama, a kako je procenjeno, sa nekoliko divljih deponija uklonjeno je više od 300 metara kubnih smeća.

Preduzeće poslovalo sa gubitkom

U 2018. godini JKP “Belilo” poslovalo je sa gubitkom od 148.594 dinara. Opština Sremski Karlovci dala je saglasnost da se ovaj gubitak pokrije iz dobiti koju je preduzeće ostvarilo 2017. godine. Od ukupne dobiti od 1.073.735 iz 2017. 536.867 će biti iskorišćeno da se pokrije gubitak, dok će ostatak novca biti upućen osnivaču, odnosno Opštini.

Inače, Opština Sremski Karlovci je za tekuću godinu namenila četiri miliona dinara u vidu subvencija za “Belilo”.

Na sednici Skupštine opštine Sremski Karlovci usvojena je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor novog direktora “Belila” kao i odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje istog. Trenutno se na tom mestu nalazi vršilac dužnosti direktora Lazar Pavlović nakon što je prošle godine dotadašnji direktor Goran Lukić iznenada podneo ostavku, a v.d. izabran, na prečac iako ne ispunjava uslove za ovu funkciju.

Izvor: 021
Foto: Pixabay