Početna Gradske teme Kod komaraca sa teritorije Novog Sada nije detektovan virus Zapadnog Nila

Kod komaraca sa teritorije Novog Sada nije detektovan virus Zapadnog Nila

0

U uzorcima komaraca sakupljenim u prvoj polovini ovog meseca na teritoriji celog Grada Novog Sada nije detektovano prisustvo virusa Zapadnog Nila. Кako navode iz Кabineta gradonačelnika Novog Sada i “Ciklonizacije”, ovakvi rezultati su očekivani, a prisustvo virusa u populaciji komaraca očekuju u uzorcima već sa kraja jula i početka avgusta.

“U saradnji sa gradskom upravom ‘Ciklonizacija’ u okviru sistematske akcije zaštite zdravlja građana od komaraca, tokom cele sezone prati prisustvo ovog virusa kod komaraca. U ovom prvom krugu na analizu su poslati komaraci sa 30 lokacija iz svih delova Novog Sada, prigradskih naselja i sela. Za analizu je zadužena laboratorija Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada, a prisustvo virusa utvrđuje se PCR metodom. Svi uzorci sakupljeni tokom prve polovine ovog meseca bili su negativni na virus Zapadnog Nila”, objašnjava Dario Aćimović, menadžer za odnose sa javnošću “Ciklonizacije”.

Кako kaže, ovakav rezultat je očekivan jer su za razvoj virusa u komarcima potrebni duži periodi toplog vremena. Zato je, kaže Aćimović, vrlo verovatno da će virus Zapadnog Nila biti detektovan u uzorcima koji će biti sakupljeni krajem ovog meseca i početkom avgusta.

“Virus Zapadnog Nila je prisutan na našem području već godinama i ljudi moraju da budu svesni da on neće nestati. Zvanično je detektovan 2012. godine, a već 2013. godine Srbija je imla najveću epidemiju na teritoriji Evrope. Rezervoar ovog virusa su ptice, a prisutnost virusa Zapadnog Nila u komarcima očekuje se u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Prenošenje virusa sa komaraca na ljude obično se dešava pred kraj sezone, u avgustu i septembru, jer je to vreme kada komarci menjaju domaćine i krvni obrok uzimaju i sa ptica i sa ljudi. Prenošenje virusa zavisi i od temperature. Izrazito visoke temperature, recimo, pogoduju bržem razvoju virusa. U komarcu koji se hranio na zaraženoj ptici on se brže razvija, odnosno pre dostiže virulentnost i osigurava prenošenje na čoveka na kojem se komarac potom hrani. U zaštiti zdravlja građana ključno je tokom cele sezone držati brojnost komaraca pod kontrolom i na vreme prekinuti ovaj lanac prenošenja. Važno je da se sistematski radi na suzbijanju komaraca i da se ne dospusti da komarci opstanu toliko dugo da uzmu krvni obrok sa ptice, polože jaja, a onda ponovo uzmu krvni obrok sa čoveka i tako prenesu virus”, objašnjava Aćimović.

Za slučajeve groznice Zapadnog Nila registrovane u Srbiji krivac je komarac kome je naše podneblje uobičajeno stanište. Reč je o urbanim, ili kako ih često zovemo kućnim komarcima, a čija su staništa kanali, bare, manje vodene površine, dvorišta i vlažni podrumi.

“Prethodnih mesec dana, naši tretmani su bili fokusirani na neutralisanje hiperprodukcije rečnih, ili ruralnih komaraca. Dug kišni period, porast vodostaja svih reka i naglo otopljavanje, doveli su do idealnih uslova za izuzetno veliku brojnost ove vrste komaraca. ‘Ciklonizacija’ je izvela na desetine kombinovanih tretmana sa zemlje, sa vode i iz vazduha, a rezultat je prekinuta migracija i to da je brojnost ovih komaraca u urbanim sredinama sada daleko ispod kritične. To što smo odbili ovaj udar, sada nam daje mogućnost da se kada je to najpotrebnije maksimalno posvetimo suzbijanju kućnih komaraca koji su prenosioci virusa zapadnog Nila”, kaže Aćimović.

Inače, tretmane protiv kućnih komaraca, u okviru ovogodišnje akcije zaštite zdravlja građana od komaraca, “Ciklonizacija” izvodi još od aprila. Do sada je izvedeno više serija larvicidnih tretmana na kanalima, barama i svim stajaćim vodenim površinama. Takođe, izvedeno je desetine tretmana sa zemlje protiv odraslih formi ovih komaraca u svim delovima grada, prigradskim naseljima i selima, a rade se i tretmani u zatvorenom u zgradama koje imaju problem sa stalno poplavljenim podrumima na Novom naselji i Limanu.

“Razmnožavanje ovog komarca u svojim dvorištima građani mogu da spreče. Potrebno je da tokom sezone jedanput nedeljno potpuno isprazne kofe u kojima čuvaju vodu, uklone stare gume, konzerve, tegle i sve ostale predmete u kojima se zadržava voda pogodna za razvoj larvi komaraca, da stave mreže na ventilacione otvore i poboljšaju zaptivanje šahtova septičkih jama i kišnjičara. Preporuke je i da se kanali čiste od korova i otpadaka kako bi bili protočni, a voda u njima čista, kao i da se jedanput godišnje proveri da li su vertikale i drugi delovi oluka zapušeni opalim lišćem ili drugim materijalom. I male površine vode dovoljne su za veliku produkciju komaraca. Iz jedne čaše ili konzerve sa vodom ili saksije koja tokom sezone stoji u dvorištu može da se izleže čak 300 komaraca za samo sedam dana”, objašnjava Aćimović.

Кako kaže, neizvodljivo je da ekipe “Ciklonizacije” uđu u svako dvorište i proveravaju da li ima ovih mikroizvorišta. Zato očekuju od građana da budu odgovorni i da ne gaje komarce u svojim dvorištima. Posebno što će ti komarci praviti problem u navedenom dvorištu i nekoliko okolnih, jer je reč o komarcima koji ne odlaze daleko od mesta gde su se izlegli.

Izvor: NSU
Foto: Pixabay