Početna Gradske teme Kolping društvo Srbije: Razvoj pojedinca pozitivno utiče na napredak cele zajednice

Kolping društvo Srbije: Razvoj pojedinca pozitivno utiče na napredak cele zajednice

0

Kolping je međunarodno udruženje osnovano 1850. godine u Kelnu u Nemačkoj i obuhvata snažnu globalnu zajednicu koja deluje u više od 60 zemalja. Kolping društvo Srbije ima sedište u Novom Sadu, a u našoj zemlji je prisutno od 2001. godine.

Osluškujući potrebe društva i zajednice, a vodeći se osnovnim principima osnivača, Adolfa Kolpinga, organizacija teži da razvija inicijative i realizuje projekte, s namerom da time doprinese pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici, kroz razvoj pojedinaca, podršku starijima i osnaživanje marginalizovanih grupa. Aktivnosti realizuje na teritoriji Novog Sada, Subotice i opštine Kikinda i Čoka.

Edukativni centri imaju značajnu ulogu u lokalnim zajednicama, jer predstavljaju odgovor na rastuće potrebe društva za kvalitetnim i kontinuiranim edukativnim programima.

Predstavnice Kolping društva u selu Sajan kod Kikinde učestvovaće, u subotu 3. jula, na tribini “Žene žive i na selu” i ovom prilikom će nam približiti njihove oblasti delovanja, odnosno:

Razvoj pojedinca i zajednice – Edukacije za lični razvoj i jačanje društva,
Briga o starijima – Vitaplan, kućna nega i pomoć u kući i Klub za stara i odrasla lica Vitaplan,
Iskustveno učenje – Saradnja sa osnovnim i srednjim školama,
Osnaživanje žena – Edukativna i finansijska podrška ženama.

Kolping društvo Srbije je, kao i druge Kolping organizacije širom sveta, bazirano na članstvu. Članovi imaju pravo na pohađanje različitih edukativnih aktivnosti, javnih događaja, kampova i putovanja koje Kolping redovno organizuje. Pored toga, svaki zainteresovani član ima mogućnost preuzimanja aktivne uloge u osmišljavanju projekata i aktivnosti Kolping udruženja.

Autor: NSHronika.rs
Foto: Kolping društvo Srbije