Početna Gradske teme Komunalna policija obeležila pet godina rada

Komunalna policija obeležila pet godina rada

slika3

Član Gradskog veća za komunalne delatnosti Vladimir Stojković posetio je Komunalnu policiju Grada Novog Sada povodom obeležavanja pet godina njihovog rada. U novembru 2010. godine, u skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-policijskih i drugih poslova, čijim radom se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, a u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada.

Nakon pet godina njenog postojanja uvideli smo da je Komunalna policija značajna pomoć u radu redovnog organa reda i mira. Danas ona ima 54 člana, što nije dovoljno za veličinu grada kakav je Novi Sad, i nadam se da će u skorije vreme biti pojačana sa novih 17 kandidata koji su uspešno završili obuku. Posao Komunalne policije je da radi u interesu građana, odgovorno i savesno, a više komunalnih policajaca značiće i veći komunalni red, veću sigurnost i zaštitu građana – rekao je član Gradskog veća Vladimir Stojković čestitajući petogodišnjicu rada pripadnicima Komunalne policije.

Načelnik Komunalne policije Milan Laketić istakao je da je Komunalna policija postala servis građana jer je, kako je rekao, gledajući statističke podatke, od osnivanja pa do sada zaprimila više od 65 hiljada raznih prijava.

Na skoro 50 hiljada prijava Komunalna policija je reagovala i izrekla oko 20 hiljada mandatnih kazni, zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i prekršajnih naloga. Naravno, nije represija glavna uloga Komunalne policije, pre svega je prevencija ta koja treba da da rezultat. Trenutno imamo 54 komunalna policajca koji su podeljeni u dva odseka i pokrivaju ceo grad i sva prigradska mesta. Raspisivanje konkursa za prijem novih 17 komunalnih policajaca, kojima nedostaje još jedan ispit da bi bili primljeni, za rad Komunalne policije će biti veoma značajno, a pre svega biće i od interesa za građane Novog Sada – naglasio je načelnik Laketić.

Dragana Magovčević i Jovan Brborić proglašeni su za najbolje komunalne policajce ove godine, a po njihovim rečima ovo priznanje će samo da ih stimuliše kako bi nastavili i dalje da rade predano kao i do sada.

Autor i foto: NsHronika.rs