Početna Gradske teme Konkurs za raspodelu tri miliona dinara sportskim organizacijama u Karlovcima

Konkurs za raspodelu tri miliona dinara sportskim organizacijama u Karlovcima

0

Konkurs za za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija u Sremskim Karlovcima u 2021. godini je u toku, a predstavnici klubova treba da se prijave do 30. marta.

Pravo učešća imaju organizacije u oblasti sporta čije je sedište na području opštine. Ovlašćeni predlagač programa za sportske organizacije jeste Sportski savez opštine Sremski Karlovci.

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave, Sportskog saveza i zvaničnom sajtu opštine sremskikarlovci.rs. Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u zapečaćenoj koverti ili paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu opštine Sremski Karlovci.

Na koverti treba da piše: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, sa naznakom „Za Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa iz oblasti sporta u opštini Sremski Karlovci za 2021. godinu – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i one upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u prostoriji Sportskog saveza ili Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave, kancelarija 24, ili telefonskim putem na brojeve 060/5279450 (Anđelko Popović), 021/685-3015 i 064/8249096 (Olga Trifković Tucakov) od 8 do 14 časova kao i na imejl: ttucakov.olga@gmail.com.

Pri odobravanju programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, prioritet imaju oni koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim priredbama, prednost imaju programi koji se odnose na priredbe višeg ranga.

Programi se finansiraju, u celini ili delimično i u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak novca iz budžeta lokalne samouprave postignu nameravani rezultati. Finansiraju se jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju. U budžetu opštine za sport izdvojeno je tri miliona dinara.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: Pixabay