Početna Gradske teme Konkurs za sufinansiranje projekata za razvoj publike u institucijama kulture

Konkurs za sufinansiranje projekata za razvoj publike u institucijama kulture

0

Fondacija “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” raspisala je javni konkurs u cilju jačanja kapaciteta ustanova kulture sa sedištem na teritoriji grada Novog Sada i opština Irig, Beočin i Sremski Karlovci, pružanjem finansijske podrške projektima namenjenim razvoju publike.

Ciljevi i kriterijumi po kojima je sačinjen konkurs “Publika u fokusu” definisani su shvatanjem kulture kao javnog dobra i prava na kulturu kao osnovnog ljudskog prava. Ujedno, ovi ciljevi u skladu su sa Strategijom kulturnog razvoja Novog Sada za period 2016-2026. godine i Aplikacionom knjigom Fondacije, sa kojom je osvojena titula Evropske prestonice kulture.

Konkursom “Publika u fokusu” biće podržani različiti tipovi projekata za razvoj publike kao što su oni koji doprinose učešću raznolike publike u ustanovama kulture i većoj posećenosti kulturnim sadržajima, projekti u čijem kreiranju i realizaciji aktivno učešće ima publika, kao i projekti u okviru kojih se podstiču interkulturalni dijalog i razvoj interkulturalnih kompetencija građana. Pored toga, podržavaju se i projekti koji unapređuju pedagoške, edukativne i animacione programe u ustanovama kulture, projekti u okviru kojih se postojeći sadržaji promišljaju i oblikuju iz ugla određenih društvenih grupa.

Ciljevima konkursa odgovaraće i projekti u čijem kreiranju i realizaciji učestvuje više ustanova kulture sa teritorije grada Novog Sada i iz Zone 021, projekti koji unapređuju saradnju između kulturnih i nevladinih organizacija, obrazovnih i medijskih ustanova, ili saradnju između ustanova kulture i udruženja građana i samostalnih delatnika u kulturi. Uz sve to, podržavaju se i postojeći kulturni događaji unapređeni komponentom direktnog razvoja publike.

Nosioci projekta mogu biti ustanove kulture sa sedištem na teritoriji grada Novog Sada, kao i Zone 021 (Sremski Karlovci, Beočin i Irig), dok druge organizacije sa navedenih teritorija mogu učestvovati kao partneri na projektu. Za projektne predloge maksimalan iznos sufinansiranja jeste 80% od ukupne vrednosti projekta.

Konkurs je otvoren do 2. aprila, a detaljnije informacije dostupne su na internet stranici Fondacije www.novisad2021.rs u delu Javni pozivi.

Konkurs se finansira sredstvima koja su za realizaciju projekta Evropske prestonice kulture opredeljena iz budžeta AP Vojvodine.

Izvor: 021.rs
Foto: EPK 2021