Početna Gradske teme Konkursi za sanaciju škola, unapređenje prava manjina…

Konkursi za sanaciju škola, unapređenje prava manjina…

0

Pokrajina Vojvodina raspisala je sedam javnih konkursa preko kojih je ponuđeno finansiranje i sufinansiranje vredno 411 miliona dinara, objavljeno je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i propise.

Za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji Vojvodine ukupno je ponuđeno 151 milion dinara a prijave se podnose do 18. februara.

Sredstva od 175 miliona dinara biće opredeljena preko konkursa za finansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja škola, vrtića i domova, a prijave se podnose do 11. februara.

Kroz konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije ponuđeno je 14 miliona dinara i tu je rok za prijavu 21. februar.

U sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina i zajednica opredeljeno 33 miliona dinara a prijave se podnose do 21. februara.

Organi i organizacije u čijem se radu koriste službeni jezici i pisma nacionalnih manjina za 7,5 miliona dinara mogu konkurisati do 21. februara.

Dok se za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u obrazovanju za šta je ponuđeno ukupno 21,1 miliona dinara može konkurisati do 11. februara.

Za 10 miliona dinara usmerenih ka finansiranju i sufinansiranju projekata za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa u srednjim školama, odnosno za troškove obuke talentovanih učenika i nastavnika konkuriše se do 3. februara.

Izvor: RTV / Tanjug
Foto: Pokrajinska vlada