Početna Gradske teme Kreira se aplikacija o dolascima i odlascima autobusa JGSP na linijama broj...

Kreira se aplikacija o dolascima i odlascima autobusa JGSP na linijama broj 4

0

U okviru pilot projekta Grada Novog Sada, koji je deo projekta TRIBUTE, u toku su aktivnosti na izradi aplikacije za pametne mobilne telefone i pripremi za postavljanje potrebne opreme na autobuskim stajalištima i u autobusima javnog gradskog prevoza. Po uspostavljanju pilot projekta korisnicima javnog autobuskog prevoza na liniji broj četiri će biti pružene informacije o dolascima i odlascima autobusa u realnom vremenu, a na osnovu podataka iz vozila u koja će biti postavljeni GPS uređaji. Takođe, korisnici mobilne aplikacije će dobijati i informacije o alternativnim vidovima prevoza (npr. biciklističkom) u cilju zadovoljenja individualnih potreba na održiv način.

Grad Novi Sad, u partnerstvu sa sedam gradova i opština iz Jadransko-jonskog regiona (Milanom, Ljubljanom, Mariborom, Zagrebom, Patrasom, Sarajevom i Podgoricom) u okviru programa Interreg ADRION, učestvuje u međunarodnom projektu TRIBUTE – Integrisane i inovativne akcije za održivu nadogradnju urbane mobilnosti, čiji je osnovni cilj unapređenje gradskog prevoza razvojem efikasnijih transportnih usluga i rešenja za održivu mobilnost prilagođenu potrebama ljudi.

Projekat TRIBUTE je ušao u drugu godinu realizacije. Ceo konzorcijum planira da sledeći sastanak Upravnog odbora održi u Novom Sadu, u julu, i da ga organizuje uživo, a nakon ukidanja ograničenja putovanja zbog pandemije COVID-19. Sastanak će biti povod da projektni partneri razgovaraju o dosadašnjim rezultatima u implementaciji žive laboratorije i pilot akcija, kao i da otklone zastoje na koje su nailazili tokom prvih meseci, u pogledu definisanja transnacionalne strategije za održivu mobilnost u jadransko-jonskim gradovima TRIBUTE projekta.

Neka predviđanja su predstavljena tokom godišnjeg događaja ADRION održanog 17. maja u Tirani (Albanija), u okviru 7. Foruma strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR). Ovom prilikom prof. Coppola (Politecnico di Milano, vodeći partner TRIBUTE-a) je predstavio TRIBUTE pristup („četvorostrukog heliksa”) za identifikaciju akcija orijentisanih na niskougljeničnu i inkluzivnu urbanu mobilnost, sa fokusom na koncept „Ostrva mobilnosti”, odnosno implementiran pilot projekat Grada Sarajeva. Pored toga, TRIBUTE će sa sopstvenim štandom biti prisutan na konferenciji Velocity 2022 koju, od 14. do 17. juna, organizuje Evropska biciklistička federacija (ECF) u Ljubljani (Slovenija). To će biti odlična prilika da se istraže nove mogucćnosti saradnje sa drugim evropskim gradovima, kao i da se podele preliminarni rezultati pilot akcija TRIBUTE, posebno onih koje se odnose na razvoj zelenih biciklističkih ruta.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: NSHronika.rs