Početna Gradske teme Kupuje se osam stanova za izbeglice u Karlovcima

Kupuje se osam stanova za izbeglice u Karlovcima

0

Oglas za kupovinu stanova za smeštaj izbeglica iz Sremskih Karlovaca u sklopu Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji potprojekat 7, raspisan je juče i traje do 16. avgusta.

Radi rešavanja stambenih potreba izbeglica u Sremskim Karlovcima, Komesarijat za izbeglice i migracije probavlja u vlasništvo države osam stanova na teritoriji karlovačke opštine, mada uz saglasnost korisnika i ako nema nepokretnosti koje zadovoljavaju postavljene kriterijume u Karlovcima, oni mogu biti kupljeni i u graničnim opštinama: NovoM Sadu, Inđiji i Irigu.

U obzir dolaze stanovi do 39 metara kvadratnih, u dobrom stanju i bez vidljivih oštećenja. Ne mogu da se nalaze u podrumskim etažama i suterenima, a ukoliko su na petom ili višim spratovima, zgrada mora imati lift.

Pored toga, stanovi koji će biti kupljeni za smeštaj izbeglica, moraju biti upisani u knjige nepokretnosti. Predmet ponude ne mogu biti stanovi koji su u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja ili se nalazi u objektu koji je u takvom postupku.

Obrazac ponude potencijalni prodavci mogu preuzeti na internet stranici Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru (JUP) www.piu.rs i karlovačke opštine www.sremskikarlovci.rs. Ponude treba dostaviti na adresu: Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Veljka Dugoševića 54, Beograd 11000, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI – Ponuda po Javnom pozivu”, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici JUP-a. Tu se mogu dobiti i dodatna obaveštenja i informacije o konkursu, a može i na imejl adrese: jelena.vujovic­@piu.rs i ivana.gvozdic­@piu.rs i brojeve telefona 065/2009056, 065/2009234.

U stanove koji budu kupljeni, useliće se izbeglice koje su konkurisale za smeštaj u izbegličkom naselju na Čeratu, ali su ostali ispod crte.

Izvor: Dnevnik
Foto: Wikipedia