Početna Gradske teme Lekarsko uverenje za nošenje oružja u Novom Sadu dobilo više od 500...

Lekarsko uverenje za nošenje oružja u Novom Sadu dobilo više od 500 ljudi

Lekarski pregled koji je neophodan kako bi se dobila dozvola za posedovanje i nošenje oružja, u Domu zdravlja “Novi Sad” u protekle tri godine obavila je 551 osoba.

Od tog broja, pregledano je 526 muškaraca i 25 žena, pokazuje statistika Doma zdravlja. Tako je u 2016. godini pregledano 188, u 2017. godini 206, a u 2018. godini 157 ljudi.

U 2016. godini približno su bili zastupljeni svi dobni uzrasti kod muškaraca, u 2017. godini dominirao je uzrast od 31 do 50 godina, da bi u 2018. godini najviše pregledanih bilo starosti preko 60 godina.

Uverenje za nošenje oružja dobilo je 518 osoba i to: 368 osoba dobilo je uverenje do pet godina, a 150 ljudi je dobilo uslovno uverenje (uz nošenje naočara i slušnog aparata).

Od ukupnog broja pregledanih, 11 njih nije dobilo dozvolu za nošenje oružja, a nezavršenih odluka je bilo za 22 osobe.

Najviše njih je tražilo pregled za lično oružje (309), lovačko (282) i sportsko (17).

Kako do uverenja

Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružja, fizička lica mogu dobiti u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika koja radi od 7 do 14:15 časova na Limanu IV, Bulevar cara Lazara 77, II sprat, a pregled se ne zakazuje.

Kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, pregledi se obavljaju brzo i završe se u istom danu, nakon čega se daje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Važno je napomenuti da na lekarski pregled treba poneti izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju koje nije starije od 30 dana.

O pregledu

Pregled je započinje uzimanjem opštih podataka, lične anamneze (postojanje težih hroničnih oboljenja, operacija, povreda), podataka o sadašnjem zdravstvenom stanju i navikama (uzimanje alkohola i pušenje) i postojanju određenih bolesti u porodici.

Za davanje navedenih podataka građanin potpisuje izjavu da je dao tačne podatke, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornšću, te da je dao saglasnost za korišćenje njegove medicinske dokumentacije kod izabranog lekara i drugih zdravstvenih ustanova i da nije koristio, i ne koristi, psihoaktivne supstance (odnosno da će se podvrgnuti testiranju ako lekar bude zahtevao).

Uzima se i podatak o vrsti oružja za koje se pregled obavlja: lično, lovačko i sportsko.

Lekarski pregled se sastoji od:

– ispitivanje čula sluha i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi),
– pregled specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, dubinski vid, vidno polje…),
– pregled specijaliste neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja,
– i pregled specijaliste medicine rada

Kada se obave svi pregledi, specijalista medicine rada tumači nalaze i daje zaključnu ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Svaku ocenu zdravstvene sposobnosti potpisuje i direktor Doma zdravlja.

O oceni zdravstvene sposobnosti lekar obaveštava policiju.

Ako je pregledana osoba proglašena nesposobnom, ponovni pregled je moguće uraditi tek nakon šest meseci. Ako fizičko lice nije zadovoljno Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može se žaliti u roku od 15 dana drugostepenoj lekarskoj komisiji u Institutu za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović” u Beogradu.

Kada MUP donese rešenje o nošenju oružja, obaveštava i izabranog lekara kako bi i nadalje pratio zdravstveno stanje fizičkog lica. U slučaju promene zdravstvenog stanja, koje bi moglo da utiče na bezbedno rukovanje oružjem, izabrani lekar je dužan da o tome obavesti najbližu jedinicu MUP-a.

Izvor: 021.rs
Foto: PIxabay