Početna Gradske teme Masovne tužbe protiv Novog Sada zbog upadanja u rupe na putevima

Masovne tužbe protiv Novog Sada zbog upadanja u rupe na putevima

0

Broj tužbi zbog upada u rupe na putevima Novog Sada za tri godine je povećan čak četiri puta.

Prema podacima gradskog Pravobranilaštva, od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2021. godine podneto je ukupno 1.012 tužbi za naknadu štete zbog upada u rupe, pokazuju upravo objavljeni podaci Državne revizorske institucije (DRI).

DRI je navedene podatke od gradskih organa dobila u sklopu šire analize ulaganja u biciklističku infrastrukturu.

Prema zvaničnim podacima, 2019. godine je zbog upada u rupe podneto 158 tužbi, u 2020. godini je bilo 179 tužbi, dok je 2021. godine podneto čak 675 tužbi fizičkih lica.

Prema raspoloživim podacima, u istom periodu je podneto ukupno 2.667 predloga građana za mirno rešenje spora, a koji se odnose za naknadu štete zbog upada u rupe. Ovi zahtevi se, inače, podnose u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada.

Tako je 2019. godine podneto 690 predloga, u 2020. godini 603 predloga, a u 2021. godini ukupno 1.374 predloga, što je dupliranje broja predloga u roku od samo dve godine.

Budući da je DRI tražila pojašnjenja, predstavnici Pravobranilaštva su naveli da bi “dostavljanje navedenih podataka predstavljalo veliko opterećenje za ovaj organ, otežan bi bio proces rada organa, uz ionako veliki broj radnih poslova i zadataka kao i raspoloživih kapaciteta, pa bi se dovelo u pitanje ispunjavanje tekućih radnih poslova i zadataka”.

Kad je reč o broju podnetih odštetnih zahteva, Gradska uprava za inspekcijske poslove navela je revizoru da ne poseduje podatke za 2019. godinu. Kako kažu, u toku 2020. godine zavedena su tri podneta odštetna zahteva, a u toku 2021. godine je zavedeno 14 podnetih odštetnih zahteva.

Prema podacima Gradske uprave za saobraćaj i puteve, broj podnetih odštetnih zahteva osoba koje su se kretale saobraćajnim površinama u svojstvu biciklista je 24 zahteva u 2019. godini, deset zahteva u 2020. godini i osam zahteva u 2021. godini.

“Predstavnici Grada Novog Sada naveli su da ne postoji precizna evidencija o broju podnetih odštetnih zahteva od strane biciklista kao učesnika u saobraćajnim nezgodama”, poručuje revizor u svom izveštaju, a u delu koji se odnosi na bezbednost biciklista u saobraćaju.

Izvor: 021.rs/Gorica Nikolin
Foto: Pixabay/ilustracija