Početna Gradske teme Međunarodni stomatološki kongresi u maju u Novom Sadu

Međunarodni stomatološki kongresi u maju u Novom Sadu

Partnerska udruženja USSI EDI i Stomatološka sekcija DLV-SLD više od 10 godina organizuju najkvalitetniji naučni program u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u regionu. Ove godine biće održan jubilarni, 10. Međunarodni kongres stomatologa Vojvodine u organizaciji Stomatološke sekcije DLV-SLD i 8. Međunarodni USSI EDI kongres u organizaciji Udruženja stomatologa implantologa Srbije. Kongresi će biti održani od 23. do 26. maja u poslovnoj zgradi „NIS“-a.

Predavači će tokom ovog vikenda na oba kongresa biti eminentni domaći i strani stručnjaci, a na svečanom otvaranju, u subotu, 25. maja u 12.30 časova, govoriće potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković i pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, prof. dr Zoran Gojković.

Oba kongresa su pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata sa podrškom Bavarske stomatološke komore i Evropskog udruženja implantologa BDIZ EDI kao i podrške Uprave i menadžmenta Naftne industrije Srbije koji je u svom poslovnom objektu omogućio održavanje kongresa.

Kongresi tematski pokrivaju sve aspekte moderne stomatologije i dentalne implantologije kao i deo medicinskih disciplina koje su u uskoj vezi sa orofacijalnom regijom. Stručni deo programa plod je rada, pre svega naučnog kao i organizacionog odbora koji se pobrinuo da odabere interesantna predavanja i aktuelne teme i time zadovolji želju stručne javnosti za usavršavanjem i podizanjem nivoa znanja iz savremene stomatologije od preventive do protetike, implantologije, otorinolaringologije i estetske medicine.

U okviru kongresa u petak, 24. maja organizovana su i dva kursa iz Restorative i iz Endodoncije koja su akreditovana sa po 6 bodova za stomatologe.

U okviru kongresa u subotu, 25. maja organizovana je radionica 6 u 1 Implantologija.

Oba kongresa su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta sa 20 bodova.

8. Međunarodni kongres USSI EDI, akreditacija В-1244/18-II i jubilarni 10. Međunarodni kongres stomatologa Vojvodine, akreditacija: В-1247/18-II.

Akreditacija sa po 10 bodova za svaki kongres važi za: stomatologe, lekare, farmaceute, stomatološke asistente – sestre, zubne tehničare, medicinske sestre.

Za studente, stažere i nezaposlene prisustvovanje na predavanjima oba kongresa su besplatna.

Sve detaljnije informacije o oba kongresa možete naći na sajtu: www.ussiedi.com i www.dlv.org.rs.

Foto: Promo