Početna Gradske teme Milioni iz budžeta za održavanje gradskih fontana

Milioni iz budžeta za održavanje gradskih fontana

0

U Novom Sadu postoji sedam fontana, od čega je pet u nadležnosti grada, dok su dve vlasništvo privatnih firmi.

U vojvođanskog prestonici fontane se nalaze na Beogradskom keju, kao deo spomenika azerbejdžanskom kompozitoru Uzeiru Hadžibakovu, u Katoličkoj porti, u Ulici Ilije Ognjanovića kod Studija M, u Jevrejskoj ulici, kod Norka, u Kampusu, na Trgu Dositeja Obradovića, kao i ispred sedišta NIS-a na uglu Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta, te kod Tržnog centra Promenada.

Sve fontane, sem onih kod NIS-a i Norka, u nadležnosti su grada. Međutim, nisu sve fontane u programu održavanja i proteklih godina troškovi u ovu svrhu su se značajno povećali.

Grad je u periodu od 2015. do 2018. godine plaćao održavanje fontana na keju, u Ilije Ognjanovića i u Porti. Od 2019. programu održavanja je dodana i fontana u Kampusu. Troškovi održavanja su rasli svake godina, pa su tako sa 2,6 miliona porasli na oko 6,3 miliona dinara, koji se u ovu svrhu izdvajaju iz budžeta.

U poslednje dve godine sa spiska održavanja izbačena je fontana ispred Studija M (Ilije Ognjanovića), ali se dodaje ona kod Promenade, te se troškovi ne menjaju. Uvidom u konkursnu dokumentaciju vidi da su razlozi za veće troškove za održavanje fontana taj što je veći obim poslova koji se navodi u specifikaciji radova.

Prema istoj dokumentaciji, gradske fontane su 2015. godine održavale firme “Libertas group 021” iz Rumenke i “Alfa” iz Novog Sada. U 2016. godine će ovaj posao raditi samo “Libertas group 021” i to tek nakon ponovljenog tendera, jer je na prvom ponudila 3.885.700 dinara što je prevazilazilo procenjenu vrednost nabavke, te je na kraju skopljen ugovor na 2,6 miliona dinara. Od 2017. do danas posao preuzima “Vintteam” iz Novog Sada, koja je jedini ponuđač na tenderu.

U Gradskoj upravi za komunalne poslove za 021.rs navode da se neke fontane nisu uvek nalazile na spisku jer nisu bile u javnoj svojini ili zbog kvarova nije bilo razloga za plaćanje troškova održavanja.

“Sredstva namenjena za održavanje fontana planirana su za održavanje sledećih fontana: na Beogradskom keju, u Katoličkoj porti, u Kampusu i fontana kod TC Promenada (tri vodena ogledala). Održavanje navedenih fontana povereno je privrednom subjektu, odnosno pravnom licu sa kojim je nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključen ugovor. Prema planiranim sredstvima budžeta Grada Novog Sada održavaju se navedene četiri fontane, dok bi za održavanje ostalih fontana u Gradu Novom Sadu bilo potrebno: da se fontana nalazi na javnoj površini u svojini Grada Novog Sada, da je u funkcionalno ispravnom stanju, a za održavanje dodatnih fontana potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Grada Novog Sada”, kažu u Upravi.

Dodaju i da, iako se čini da su fontane kod Promenade na zemljištu i vlasništvu tržnog centra, one su zapravo gradske. U dopisu za 021.rs navode da je fontana kod Promenade, u vidu tri vodena ogledala, izgrađena u okviru parternog uređenja oko tržnog centra čiji investitor je Novi Sad, a i nalaze se na parcelu u javnoj svojini. Kada je u pitanju fontana u Ilije Ognjanovića, u Upravi navode da se ne nalazi više u održavanju zbog čestih kvarova.

“Imajući u vidu da je fontana u Ulici Ilije Ognjanovića, uprkos opredeljenim sredstvima za redovno održavanje, u prethodnom periodu često bila van funkcije zbog zagušenja koja su nastajala kako usled prirodnih nečistoća (lišće, granje i sl.), tako i zbog ubacivanja predmeta od strane nesavesnih građana (kamenje, papir i sl.), koja su se ponavljala i više puta u toku istog dana, a što je dalje dovodilo do čestih oštećenja i kvarova mašinskog dela fontane, iz ekonomskih razloga ova fontana nije planirana za redovno održavanje ni u 2021. godini”, navode u Gradu.

U Upravi nisu imali informacija kada bi fontana ispred Studija M mogla da ponovo proradi.

Svemu ovome dodajmo i da je Novi Sad do 2017. godine, u sklopu javne nabavke održavanja fontana, imao i deo koji se odnosi na održavanje više od 25 javnih česmi povezanih na gradski vodovod, ali je to izbačeno i sada o njima brine JKP “Vodovod i kanalizacija”. U Upravi kažu da je Vodovod planirao da u 2021. godini izdvoji 500.000 dinara za havarijsko održavanje postojećih česmi i njihovo vraćanje u funkciju, te da je sprovođenje ove aktivnosti je u toku.

Novi Sad će do kraja ove godine dobiti još dve fontane i to jednu u sklopu rekonstrukcije Pozorišnog trga, na samom uglu pored nedovršene zgrade Poštanske štedionice, a drugu u parku između Novog naselja i Detelinare i njena izgradnja traje još od prošle godine.

Izvor: 021
Foto: Pixabay