Početna Gradske teme Na Adicama 317 kuća dobija kanalizaciju

Na Adicama 317 kuća dobija kanalizaciju

0

Grad Novi Sad završio je tender za gradnju kanalizacije i povezivanje 317 kuća na mrežu.

Ove radove će Uprava za građevinsko zemljište i investicije (UGZI) platiti skoro 209 miliona dinara sa PDV-om, što je tek nešto malo niže od procenjene vrednosti.

Prema projektu, u koji je 021.rs imao uvid, planirana je izgradnja kanalizacije otpadnih voda u Adicama u delu naselja koje se nalazi južno od ulice Marije Bursać i ide do kanala T-803.

Kako se navodi o dokumentaciji, radi se o ulicama Nikole Aleksića, Nova 4, Milenka Šerbana, Jefimijina, Stevana Sinđelića, Palićka, Jovana Konjevića i Atinskoj, uz nekoliko krakova ka okolnim poprečnim ili paralelnim ulicama koje još uvek nemaju nemaju imena.

Ukupno bi trebalo da se sagradi oko četiri kilometra kanalizacije sa oko 100 šahtova. Najduža trasa se odnosi na krak koji ima broj “1” i predstavlja kanalizaciju u delu novoplanirane ulice, paralelno između ulice Atinske i Slavka Rodića i deo ulice Veterničke u dužini od 1,3 kilometra.

UGZI u tenderu kaže da se izgradnjom ove mreže stvaraju uslovi za priključenje postojećih i novoplaniranih stambenih objekata na gradsku kanalizaciju.

Predviđeno je da bude sagrađeno 317 kućnih priključaka.

Tokom ovih radova, prema specifikaciji, biće posečena 123 stabla na trasi buduće kanalizacije.

Radove će izvoditi firme Graditelj NS, dok će manji deo posla uraditi KLM Inženjering i Put-invest. Ove tri firme su bile i jedini ponuđači na tenderu.

Rok za izvođenje radova je 240 kalendarskih dana.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay