Početna Gradske teme Na FTN-u “sipali” 37 miliona u privatna vozila, ogromne sume isplaćene nezakonito

Na FTN-u “sipali” 37 miliona u privatna vozila, ogromne sume isplaćene nezakonito

0

Uprkos tome što je Državna revizorska institucija još 2013. godine na FTN-u otkrila niz nezakonitosti u trošenju milionskog novca pod Radetom Doroslovačkim, izgleda da se sa tim praksama nastavilo.

Nova analiza dokazala je ponovljene nepravilnosti, a novi dekan Srđan Kolaković, koji je na toj funkciji zamenio Radeta Doroslovačkog, najavljuje da će fakultet akte usaglasiti, te da više neće biti propusta.

Nezakonito uvećane plate, nekontrolisano trošenje novca na gorivo za sopstvena vozila, ugovaranje poslova bez javnih nabavki i nagrađivanje članova Saveta fakulteta za posao za koji se, po zakonu, ne dobija novac, samo su neki od propusta u radu koji je još pre deset godina ustanovila Državna revizorska institucija.

Tada su revizori naložili Fakultetu da svoje poslovanje uredi i prestane da krši zakon. Međutim, DRI se prošle godine, zbog sumnje da se nepravilnosti nisu ispravile, vratila da ispita koliko je za sve ovo vreme zapravo učinjeno.

Revizori su odlučili da ispitaju šta je konkretno urađeno u periodu od objave tog izveštaja do kraja 2021. godine, a zaključili su da se sa nekim nezakonitim i upitnim praksama nastavilo, pokazuje upravo objavljena revizija novih saznanja.

Još 2013. ustanovljeno je da je FTN zadržao 4,8 miliona neutrošenih dinara iz naučnoistraživačkih projekata koje je bio dužan da vrati u budžet. Otkriveno je i da je fakultet plaćao poslove koji ugovorom nisu predviđali nikakav avans, te da je uvećavao procente za obračun minulog rada i prekovremene sate.

Utvrđeno je i da je po osnovu korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe FTN zaposlenima isplatio skoro 37 miliona dinara, bez rešenja o odobravanju korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe i dokaza da je sopstveni automobil korišćen kao službeni jer nije bilo moguće koristiti službeno vozilo.

Tako je jedan (neimenovani) zaposleni na fakultetu na službenim putovanjima u zemlji proveo 222 od ukupno mogućih 261 radnih dana u 2013. godini i po osnovu dnevnica za službena putovanja i naknade za korišćenje sopstvenog vozila ostvario primanja od 2,14 miliona dinara.

Kako se zaključuje u reviziji onoga što je Fakultet tehničkih nauka u međuvremenu učinio, sada je pravilnikom uređeno korišćenje vozila i isplata naknada u ovu svrhu, što znači da je ova nezakonitost ispravljena. Takođe, fakultet je prestao da zadržava novac od projekata i počeo da ga uplaćuje u budžet, pa je tako 2021. godine vratio 1,77 miliona preostalih od naučnih projekata.

Takođe, FTN je uredio isplate avansa po ugovorima sa firmama sa kojima sarađuje, odnosno počeo da isplaćuje avanse zakonito.

U prethodnoj reviziji je utvrđeno da je FTN obračunao i uvećao plate za sate prekovremenog rada u visini od 35 odsto, za rad na praznik koji je neradan dan čak 150 odsto, a za rad noću u visini od 35 odsto. Takođe je u primeni bio uvećani procenat za obračun minulog rada, što je dovelo do višemilionske uvećane isplate za plate zaposlenih. Zbog raznih uvećanih koeficijenata je fakultet nezakonito isplatio čak 148,8 miliona više nego što je bilo potrebno iz budžeta, a s ovom praksom se nastavilo i u 2021. godini, kad je isplaćeno 53,9 miliona dinara više nego što je trebalo.

Takođe, u ugovorima o radu zaposlenih nisu bili utvrđeni iznosi osnovne plate u skladu sa osnovicom za obračun plate za zaposlene u javnim službama. Plate se nisu obračunavale u skladu sa ugovorom i aneksima ugovora već na osnovu jedinične cene rada koja se mesečno menjala i pomenutog koeficijenta za određivanje plate, usled čega obračunata plata nije bila jednaka ugovorenoj.

Revizor je konstatovao da Fakultet tehničkih nauka nije u potpunosti ispravio ovu nepravilnost u svom radu u 2021. godini. Naime, fakultet je naknadu plate zaposlenima za vreme odsustva sa rada na dan praznika i dalje obračunavao na nezakonit način, odnosno kao da je u pitanju radni dan, umesto u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, konstatuje DRI.

Još jedna nepravilnost koju je FTN nastavio da čini je isplata naknada za rad članovima Saveta Fakulteta tehničkih nauka, tela koji je organ upravljanja i koji ima čak 27 članova. Kako DRI zaključuje, isplata naknada članovima Saveta nema pravni osnov, a te 2013. godine su članovi za svoje prisustvo na sednicama dobili ukupno 825.000 dinara.

Fakultet tehničkih nauka je nastavio da isplaćuje ovu naknadu i godinama kasnije, pa je tako 2021. godine članovima isplaćeno čak 2,8 miliona dinara, bez pravnog osnova.

Revizor zaključuje da FTN ukupno šest nepravilnosti u poslovanju nije ispravio zbog “promena zakonskih propisa”. Tako je, recimo, prema starom Zakonu o javnim nabavkama, Fakultet morao da dostavi Upravi za javne nabavke i DRI obrazložen izveštaj zašto je sačinjen ugovor s ponuđačem čija je ponuđena cena na tenderu veća od procenjene vrednosti javne nabavke – ali izmenom zakona 2019. godine, to više nije obaveza.

Ista situacija javlja se i kada se na tenderu javi samo jedan ponuđač. Dok je ranije fakultet morao da obrazlaže zbog čega je prihvatio ponudu samo jednog ponuđača i nije radio na obezbeđivanju veće konkurencije, zbog izmene zakona to više ne mora da čini.

Od 1. oktobra 2021. godine, novi dekan FTN zvanično je prof. dr Srđan Kolaković. Njegova funkcija trajaće do 30. septembra 2024. godine.

Kako Kolaković kaže u odgovorima redakciji, Fakultet tehničkih nauka će u novom roku koji je zadao DRI izmeniti svoje akte i usaglasiti ih sa izveštajem Državne revizorske institucije, kako bi i ostale nepravilnosti bile uklonjene.

“Da bi se to izvršilo, potrebno je da se uradi usklađivanje određenih zakonskih i podzakonskih akata od strane nadležnih ministarstava. Ovaj problem se javlja kod fakulteta koji su od 2014. godine imali povećan broj upisanih studenata, što je slučaj sa Fakultetom tehničkih nauka”, kaže on.

Kad je reč o isplatama naknada za članove Saveta FTN, Kolaković kaže da je reč o iznosu od 10.000 dinara po održanoj sednici. Te sednice se održavaju, kaže, nekoliko puta godišnje.

“Fakultet od trenutka prijema Izveštaja DRI to više ne isplaćuje, dok se ne usaglase stavovi po pitanju tumačenja pojedinih zakonskih odredbi o čemu je nadležno Ministarstvo u prethodnom periodu imalo saznanja i bilo obavešteno”, zaključuje dekan FTN.

Izvor: 021.rs/Gorica Nikolin
Foto: 021.rs