Početna Gradske teme Na Telepu otvoreni i zatvoreni bazeni, park, sportski centar, domovi kulture…

Na Telepu otvoreni i zatvoreni bazeni, park, sportski centar, domovi kulture…

Planom detaljne regulacije Telepa, koji je bio na javnom uvidu do 25. jula, na Bulevaru patrijarha Pavla predviđena je izgradnja stambenih objekata, a urbanisti na bulevarima planiraju i stambeno-poslovne ili poslovne objekte.

Takođe, planom se omogućava ozakonjenje objekata u postojećim gabaritima.

Kako prenosi “Dnevnik”, duž glavnih saobraćajnica gradiće se trospratnice s potkrovljem, dok se na prostorima udaljenijim od njih planiraju dvospratni objekti s potkrovljem, a objekti veće spratnosti gradiće se na krajevima glavnih saobraćajnica. Barake s radničkim stanovima u Neimarovoj ulici se uklanjaju i tu je predviđena izgradnja nove dvospratnice.

Na delovima zajedničkih blokovskih površina, urbanisti predlažu javne zelene površine s dečijim igralištima. Parkovske površine planirane su u zapadnom delu Telepa i to između Ticanove ulice, Jovana Popovića i Banijske, kao i duž Bulevara patrijarha Pavla.

U ulici Petefi Šandora, predviđena je izgradnja Doma za stare, uz spajanje više parcela. Između ostalog, planiraju se i klubovi za stare i to jedan klub na svakih 8.000 do 10.000 stanovnika. Oni se mogu organizovati u okviru mesnih zajednica, domova kulture i poslovnih prostora u prizemljima stambenih zgrada.

Urbanisti smatraju i da treba izgraditi dva doma kulture, s informativnim centrima, klubovima za stare, s kulturno-umetničkim sekcijama, savetovalištima i sličnim pratećim sadržajima.

U Nacrtu plana navodi se da na Telepu nedostaje sportski centar pa se u budućnosti planira njegova izgradnja. Osim toga, treba napraviti otvorene i zatvorene bazene, otvorene sportske terene za košarku, odbojku, mali fudbal, tenis i terene za male sportove i dr. Planira se i rekonstrukcija i proširenje već izgrađenih sportskih kompleksa.

Izvor: Dnevnik
Foto: Wikimedia