Početna Gradske teme Na Univerzitetu Edukons obeležen početak 7. ciklusa Specijalističkog programa

Na Univerzitetu Edukons obeležen početak 7. ciklusa Specijalističkog programa

Na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici svečano je obeležen početak 7. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade, uspešno sprovodi već godinama.

„Specijalistički program je tokom dosadašnjih šest ciklusa potpomogao stvaranje kadrova aktivnih u raznim sferama javnog života, a koji su sada osposobljeni za preuzimanje aktivne uloge i učešće u procesu evropskih integracija u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Evropska unija snažno podržava koncept celoživotnog učenja koji kao takav, predstavlja zvezdu vodilju za pokretanje ovog programa. Kako bi predstavnici javne uprave, nevladinih organizacija, institucija kulture i obrazovanja, kao i mala i srednja preduzeća mogli da se uhvate u koštac sa savremenim tendencijama i trendovima koji vladaju u državama članicama Evropske unije sa kojima naša država ostvaruje blisku saradnju na svim poljima, neophodno je permanentno ulaganje u kadrove koji se bave poslovima evropskih integracija, a ovaj Program je idealna prilika da se postojeća znanje prošire, a nova steknu“, istakla je direktorka Fonda Vidosava Enderić, pozdravljajući polaznike.

„Tokom naredna četiri meseca, posle 200 časova raspoređenih u 4 modula, verujem da ćete biti spremni da se aktivno uključite u programe o kojima ćete učiti od vrsnih predavača i praktičara“, navela je direktorka Enderić i podsetila da je ovaj program u potpunosti finansiran od strane Pokrajinske vlade.

Atraktivnost Programa se ogleda u izbalansiranoj kombinaciji teorijskih i praktičnih znanja koja polaznici stiču, i izdvaja se od ostalih obuka, pre svega po kvalitetu predavača, ali i po obimu i kvalitetu sadržaja. Pored dobre teorijske osnove, ovim Programom se stiču i značajna praktična znanja i veštine neophodne za pripremu, pisanje i sporovođenje EU projekata. Polaznici Programa imaju mogućnost da se neposredno, na „terenu“, upoznaju sa primerima dobre prakse i sa uspešnim evropskim projektima koji su realizovani, tokom dve terenske posete u Vojvodini, kao i tokom studijskog putovanja koje za polaznike organizujemo u regijama EU. Studijsko putovanje je izuzetna prilika i prednost koju polaznici ostvaruju učešćem u Programu, jer imaju priliku da uspostave kontakte i potencijalnu saradnju sa predstavnicima institucija iz inostranstva, potencijalnim partnerima, sa predavačima, a i međusobno da se bolje upoznaju i umreže tokom trajanja Programa, i na taj način doprinesu regionalnom razvoju AP Vojvodine, posebno kroz proces aktivnog korišćenja EU fondova.

Specijalistički program se kroz različite module fokusira na sve aspekte pristupanja evropskim fondovima ali, pored tehničkog znanja, istovremeno pruža uvid u način funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija, razmišljanja evropskih zvaničnika i birokrata, funkcionisanje regionalne politike EU, a sve kao priprema za punopravno članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Autor: NsHronika
Foto: Promo